Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVII/562/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2014 ? 2021. 2013-12-27 13:32
dokument Uchwała Nr XLVII/561/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziwnów. 2013-12-27 13:31
dokument Uchwała Nr XLVII/560/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 r. 2013-12-27 13:30
dokument Uchwała Nr XLVII/559/2013 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. "Uzupełnienie sieci wodno ? ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie Dziwnów" dofinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. 2013-12-27 13:30
dokument Uchwała Nr XLVII/558/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 854/101/. 2013-12-27 13:29
dokument Uchwała Nr XLVII/557/2013 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Łukęcinie / dz. Nr 32/10/. 2013-12-27 13:29
dokument Uchwała Nr XLVII/556/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. 377/2/. 2013-12-27 13:28
dokument Uchwała Nr XLVII/555/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działek gruntu położonej w obrębie Dziwnów / dz. Nr 380/4 i 467/3/. 2013-12-27 13:28
dokument Uchwała Nr XLVII/554/2013 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2014" 2013-12-27 13:27
dokument Uchwała Nr XLVII/553/2013 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2014" 2013-12-27 13:26
dokument Uchwała Nr XLVII/552/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2013-12-27 13:25
dokument Uchwała Nr XLVII/551/2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza 19 i 21 w Dziwnowie, stanowiącego mienie komunalne, dotychczasowemu użytkownikowi. 2013-12-27 13:24
dokument Uchwała Nr XLVII/550/2013 w sprawie odwołania Komisji do opracowania zmian Statutu Gminy Dziwnów. 2013-12-27 13:24
dokument Uchwała Nr XLVII/549/2013 w sprawie Statutu Gminy Dziwnów. 2013-12-27 13:23