Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XLII/527/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2013 - 2021. 2013-09-24 09:14
dokument Uchwała nr XLII/526/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-09-24 09:14
dokument Uchwała nr XLII/525/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 2013-09-24 09:14
dokument Uchwała nr XLII/524/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 2013-09-24 09:13
dokument Uchwała nr XLII/523/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. 2013-09-24 09:13
dokument Uchwała nr XLII/522/2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych. 2013-09-24 09:12
dokument Uchwała nr XLII/521/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnówku oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (część działki nr 51/6). 2013-09-24 09:12
dokument Uchwała nr XLII/520/2013 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu. 2013-09-24 09:11
dokument Uchwała nr XLII/519/2013 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu. 2013-09-24 09:11
dokument Uchwała nr XLII/518/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. 2013-09-24 09:10
dokument Uchwała nr XLII/517/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. 2013-09-24 09:10
dokument Uchwała nr XLII/516/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. 2013-09-24 09:10
dokument Uchwała nr XLII/515/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. 2013-09-24 09:09
dokument Uchwała nr XLII/514/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. 2013-09-24 09:09
dokument Uchwała nr XLII/513/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. 2013-09-24 09:08
dokument Uchwała nr XLII/512/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. 2013-09-24 09:06
dokument Uchwała nr XLII/511/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego - garażu położonego w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza (działka nr 332/22) z dotychczasowym najemcą. 2013-09-24 09:07
dokument Uchwała nr XLII/510/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Stymulacja rozwoju kultury poprzez budowę Muszli Koncertowej w Dziwnowie oraz budowę Domu Kultury w Międzywodziu wraz z niezbędnym wyposażeniem" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków mechanizmu Finansowego europejskiego Obszaru gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 2013-09-24 09:05
dokument Uchwała nr XLII/509/2013 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Międzywodziu" oraz uchwalenia jej statutu. 2013-09-24 09:06