Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XL/435/2006 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 1 poz. 2539 2013-08-27 09:48
dokument Uchwała Nr XXXVIII/398/2006 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalnych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 90 poz. 1657 z dn. 11.08.2006 r. 2013-08-27 09:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/392/2006 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 84 poz. 1497 z dn. 12.07.2006 r. 2013-08-27 09:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/358/2006 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 53 poz. 995 z dn. 14.04.2006 r. 2013-08-27 09:45
dokument Uchwała Nr XXXII/350/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 16 poz. 299 z dn. 10.02.2006 r. 2013-08-27 10:26
dokument Uchwała Nr XXXI/329/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 8 poz. 144 z dn. 24.01.2006 r. 2013-08-27 09:39
dokument Uchwała Nr XXIX/320/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Międzywodzie - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 89 poz. 819 z dn. 15.11.2005 r. 2013-08-27 09:38
dokument Uchwała Nr XXIX/319/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukęcin - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 89 poz. 818 z dn. 15.11.2005 r. 2013-08-27 09:38
dokument Uchwała Nr XXIX/318/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziwnówek - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 89 poz. 817 z dn. 15.11.2005 r. 2013-08-27 09:37
dokument Uchwała Nr XXIX/317/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziwna - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 89 poz. 816 z dn. 15.11.2005 r. 2013-08-27 09:36
dokument Uchwała Nr XXIX/316/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziwnów Górny - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 89 poz. 815 z dn. 15.11.2005 r. 2013-08-27 09:36
dokument Uchwała Nr XXIX/315/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziwnów Dolny - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 89 poz. 814 z dn. 15.11.2005 r. 2013-08-27 09:35
dokument Uchwała Nr XXIX/313/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 89 poz. 813 z dn. 15.11.2005 r. Zmiana Uchwałą Nr XXXIV/358/2006 z dnia 21.02.2006 r. Zmiana Uchwałą Nr XIII/68/2007 z dnia 27.08.2007 r. 2013-08-27 09:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/292/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, także wskazania organów do tego uprawnionych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 61 poz. 1354 z dn. 05.08.2005 r. 2013-08-27 09:33
dokument Uchwała Nr XXVI/262/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 01 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 31 poz. 657 z dn. 18.04.2005 r. 2013-08-27 09:32
dokument Uchwała Nr XXIV/256/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 14 poz. 247 z dn. 03.02.2005 r. Zmiana Uchwałą Nr XXXVI/392/2006 z dnia 23.05.2006 r. Zmiana Uchwałą Nr XXXVIII/398/2006 z dnia 29.06.2006 r. Zmiana Uchwałą Nr XIII/67/2007z dnia 28.08.2007 r. Zmiana Uchwałą Nr LIX/338/2009 z dnia 25.05.2009 r. 2013-08-27 09:31
dokument Uchwała Nr XXII/232/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 103 poz. 2314 z dn.17.12.2004 r. 2013-08-27 09:29
dokument Uchwała Nr XX/220/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zmian w uchwale VI/42/2003 z dnia 11.03.2003 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - hali sportowo-widowiskowej w Dziwnowie - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 83 poz. 1479 z dn.15.11.2004 r. 2013-08-27 09:28
dokument Uchwała Nr XVII/195/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 62 poz. 1120 z dn.23.08.2004 r. Zmiana Uchwałą Nr XXII/232/2004 z dnia 18.11.2004 r. Zmiana Uchwałą Nr XV/90/2007 z dnia 17.10.2007 r. 2013-08-27 09:27
dokument Uchwała Nr XIV/141/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dziwnowie - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 20 poz.385 z dn.30.03.2004 r. 2013-08-27 09:26
dokument Uchwała Nr XIII/136/2003 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wskaźnika procentowego od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 8 poz.147 z dn.30.01.2004 r. 2013-08-27 09:24
dokument Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie zasady i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - hala sportowo - widowiskowa - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 33 poz.493 z dn.24.04.2003 r. Zmiana Uchwałą Nr XX/220/2004 z dnia 21.09.2004 r. 2013-08-27 09:25