Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LXXXVII/545/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Dziwnówek - Kra Jurajska" - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2521 z dnia 10.12.2010 r. 2013-08-20 11:38
dokument Uchwała Nr LXXXVII/540/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, część obrębu Międzywodzie działki nr 874/1-874/4, 757/3-757/6, 757/8, 757/12-757/13 oraz 757/16-757/19 - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2307 z dnia 29.11.2010 r. 2013-08-20 11:37
dokument Uchwała Nr LXXXIII/500/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów- publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 77, poz. 1470 z dnia 16.08.2010 r. Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/432/2012 z dnia 19.12.2012 2013-08-20 11:35
dokument Uchwała Nr LXXVI/477/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg tj. umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych- publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1125 2013-08-20 11:27
dokument Uchwała Nr LXXVI/472/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/380/2009 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 647 z dnia 30.04.2010 r. 2013-08-20 11:25
dokument Uchwała Nr LXXV/444/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 stycznia 2010 r. 2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad sprzedaży lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz nieruchomości zabudowanych lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącymi części składowe tych nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 530 z dnia 28.01.2010 r. 2013-08-20 11:24
dokument Uchwała Nr LXXIV/433/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 20, poz. 404 z dnia 11.03.2010 r. Zmiana Uchwałą Nr XXI/335/2012 z dnia 27.03.2012 r. Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/433/2012 z dnia 19.12.2012 r. 2013-08-20 11:24
dokument Uchwała Nr LXXII/403/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 października 2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Dziwnów lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 2025 z dnia 30.10.2009 r. 2013-08-20 11:23
dokument Uchwała Nr LXXII/380/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 81, poz. 2150 z dnia 04.11.2009 r. Zmiana Uchwałą Nr LXXVI/472/2010 z dnia 15.03.2010 r. 2013-08-20 11:20
dokument Uchwała Nr LXII/367/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1517 z dnia 19.08.2009 r. 2013-08-20 11:19
dokument Uchwała Nr LXII/366/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego, sportowego i artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Dziwnów-publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1516 z dnia 19.08.2009 r. 2013-08-20 11:18
dokument Uchwała Nr LIX /338/ 2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1672 z dnia 08.09.2009 r. 2013-08-20 11:16
dokument Uchwała Nr LIX /334/ 2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów- publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1670 z dnia 08.09.2009 r. Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/432/2012 z dnia 19.12.2012 r. 2013-08-20 11:15
dokument Uchwała Nr LVII/330/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 maja 2009 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielania absolutorium - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54, poz. 1402 z dnia 27.07.2009r. 2013-08-20 11:12
dokument Uchwała Nr LII/304/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przekazywania składników mienia komunalnego sołectwom - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 965 z dnia 17.06.2009r. 2013-08-20 11:11
dokument Uchwała Nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 2lutego 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu na terenie Gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 14, poz. 572 z dnia 30.04.2009r. Zmiana Uchwałą Nr V/65/2011 z dnia 11.02.2011 r. 2013-08-20 11:10
dokument Uchwała Nr XLVI/279/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów części obrębu Międzywodzie działki nr 758/2, 758/5, 758/7, 872/1 -872/47 , 872/49-872/76 - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 67, poz. 1820 z dnia 07.10.2009 r. 2013-08-20 11:04
dokument Uchwała Nr XLI/272/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dziwnowie - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 9, poz. 346 z dnia 31.03.2009 r. 2013-08-20 11:02
dokument Uchwała Nr XLI/252/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziwnów na rok 2009 - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 9, poz. 347 z dnia 31.03.2009 r. 2013-08-20 10:59
dokument Uchwała Nr XXIX/190/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zasad sprzedaży lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz nieruchomości zabudowanych lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącymi części składowe tych nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1662 z dnia 29.08.2008 r. Zmiana Uchwałą Nr LXXV/444/2010 z dnia 28.01.2010 r. 2013-08-20 11:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/176/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości posiadających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób fizycznych w celach turystycznych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1432 z dnia 18.07.2008 r. 2013-08-20 10:57
dokument Uchwała Nr XXIV/122/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 857 z d dnia 22.04.2008 r 2013-08-20 10:56
dokument Uchwała Nr XIX/111/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2008 r. - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 11, poz. 210 z dnia 29.01.2008 r. 2013-08-20 10:55
dokument Uchwała Nr XV/91/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 17 października 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Dziwnowa - publikacja dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 126, poz. 2545 z d dnia 17.12.2007 r. 2013-08-20 10:54
dokument Uchwała Nr XV/90/2007 w sprawie przyjęcia zmian do statutu Gminy Dziwnów z dnia 17 października 2007 r. - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 126, poz.2544 z dnia 17.12.2007 r. 2013-08-20 10:50
dokument Uchwała Nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/313/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/358/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 102 poz.1758 z dn. 09.10.2007 r.) 2013-08-20 10:52
dokument Uchwała nr XIII/67/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 102 poz. 1757 z dn. 09.10.2007 r.) 2013-08-20 10:51
dokument Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziwnów na rok 2007 - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 48 poz. 704 z dn. 20.04.2007 r.) 2013-08-20 10:51