Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIX/501/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-19 09:05
dokument Uchwała Nr XXXIX/500/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów. 2013-06-19 09:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/499/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Strzeżewo (dz. Nr 73/3). 2013-06-19 09:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/498/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Międzywodzie. 2013-06-19 09:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/497/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz. Nr 278/18) 2013-06-19 09:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/496/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów ( dz. Nr 854/40) 2013-06-19 09:02
dokument Uchwała Nr XXXIX/495/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz.386/2) 2013-06-19 09:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/494/2013 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnówku (dz. Nr 24/11) 2013-06-19 09:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/493/2013 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnówku (dz. Nr 147/9). 2013-06-19 09:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/492/2013 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie (dz. Nr 854/52). 2013-06-19 09:00
dokument Uchwała Nr XXXIX/491/2013 w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań mających na celu pozyskania nieruchomości z przeznaczeniem na drogi publiczne. 2013-06-19 08:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/490/2013 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji doraźnej do spraw gospodarki odpadami komunalnymi. 2013-06-19 09:06
dokument Uchwała Nr XXXIX/489/2013 w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw gospodarki odpadami komunalnymi. 2013-06-19 08:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/488/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2012 r. 2013-06-19 08:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/487/2013 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 r. dla Gminy Dziwnów. 2013-06-19 08:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/486/2013 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 2013-06-19 08:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/485/2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 2013-06-19 08:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/484/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2012 r. 2013-06-19 08:56