herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-4-06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie


Uchwała Nr II / 4 / 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie.

Na podstawie art.18 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i § 46 uchwały Nr XVII/195/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 czerwca 2004 r. - Rada Miejska

w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1/ Urszula Olszewska

2/ Małgorzata Kaczmarczyk

3/ Wanda Gamrat

4/ Andrzej Kapuśniak

5/ Lech Derda

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Gminy może ze swojego grona powoływać stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. W skład komisji rewizyjnej wchodzi 5 radnych . Zadania stałe komisji określone są w § 47 statutu gminy.

Powołanie radnych w skład komisji odbywa się w głosowaniu tajnym . Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 15:49