Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LXIII/668/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4576 z dnia 19.11.2014 r.) 2014-11-24 13:05
dokument Uchwała Nr LXII/666/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4240 z dnia 3 listopada 2014 r.) 2014-11-24 13:04
dokument Uchwała Nr LXI/663/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3983 z dnia 17.10.2014 r.) 2014-10-31 13:42
dokument Uchwała Nr LXI/653/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie - "Sportowa" (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4160 z dnia z dnia 29.10.2014 r.) 2014-10-31 13:42
dokument Uchwała Nr LXI/652/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie - "Wakacyjna" (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4159 z dnia 29.10.2014 r.) 2014-10-31 13:41
dokument Uchwała Nr LXI/650/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4158 z dnia 29.10.2014 r.) 2014-10-31 13:40
dokument Uchwała Nr LXI/649/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4157 z dnia 29.10.2014 r.) 2014-10-31 13:39
dokument Uchwała Nr LXI/647/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującej część działki nr 51/6 w obrębie Dziwnówek (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4156 z dnia z dnia 29.10.2014 r.) 2014-10-31 13:39
dokument Uchwała Nr LVII/643/2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3641 z dnia 01.10.2014 r.) 2014-10-31 13:38
dokument Uchwała Nr LVII/642/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3416 z dnia 03.09.2014 r.) 2014-10-31 13:38
dokument Uchwała Nr LVII/634/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2800 z dnia 04.07.2014 r.) 2014-07-07 14:37
dokument Uchwała Nr LVI/630/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/339/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2564 z dnia 16.06.2014 r.). 2014-07-07 14:37
dokument Uchwała Nr LV/622/2014 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2317 z dnia 02.06.2014 r.) 2014-07-07 14:36
dokument Uchwała Nr LIV/612/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dziwnów (na obszar morskich przyległych do Gminy Dziwnów) (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2575 z dnia 17.06.2014 r. ). 2014-07-07 14:36
dokument Uchwała Nr LIV/611/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2213 z dnia 20.05.2014 r.). 2014-07-07 14:35
dokument Uchwała Nr LIV/609/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenie będących drogami publicznymi(publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2574 z dnia 17.06.2014 r.). 2014-07-07 14:35
dokument Uchwała Nr LIV/604/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym "Promyk Słońca" prowadzonym przez Gminę Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2573 z dnia 17.06.2014 r.). 2014-07-07 14:34
dokument Uchwała Nr LIII/603/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2092 z dnia 13.05.2014 r.) 2014-07-07 14:33
dokument Uchwała nr LII/602/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1569 z dnia 08.04.2014 r.) 2014-04-22 15:04
dokument Uchwała Nr LII/601/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1790 z dnia 24.04.2014 r.) 2014-04-28 10:41
dokument Uchwała Nr L/598/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1498 z dnia 04.04.2014 r.) 2014-04-22 15:02
dokument Uchwała nr L /596/2014 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1499 z dnia 04.04.2014 r.) 2014-04-22 15:01
dokument Uchwała Nr L/595/2014 w sprawie targowisk , ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1497 z dnia 04.04.2014 r.) Rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. - Uchwała nr VIII.38.S.2014 2014-04-22 15:00
dokument Uchwała Nr L/594/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19.03.2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2014 roku. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1778 z dnia 24.04.2014 r.) 2014-04-28 10:40
dokument Uchwała Nr L/584/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19.03.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1777 z dnia 24.04.2014 r.) 2014-04-28 10:40
dokument Uchwała Nr L/583/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19.03.2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1776 z dnia 24.04.2014 r. ) 2014-04-28 10:38
dokument Uchwała Nr XLIX/576/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 730 z dnia 18.02.2014 r.) 2014-02-27 13:53
dokument Uchwała Nr XLIX/575/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 711 z dnia 17.02.2014 r.) 2014-02-27 13:53
dokument Uchwała Nr XLIX/574/2014 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1119 z dnia 12.03.2014 r.) 2014-03-13 12:43
dokument Uchwała Nr XLIX/573/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 710 z dnia 17.02.2014 r.) 2014-02-27 13:52
dokument Uchwała Nr XLIX/572/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 709 z dnia 17.02.2014 r.) 2014-02-27 13:51
dokument Uchwała Nr XLIX/571/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 708 z dnia 17.02.2014 r.) 2014-02-27 13:51
dokument Uchwała Nr XLIX/570/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1118 z dnia 12.03.2014 r.) 2014-03-13 12:43
dokument Uchwała Nr XLIX/569/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Dziwnów - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1117 z dnia 12.03.2014 r.) 2014-03-13 12:42
dokument Uchwała Nr XLVII/566/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 324 z dnia 21.01.2014 r.) 2014-01-21 14:09
dokument Uchwała Nr XLVII/565/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2014 - 2018. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 739 z dnia 21.02.2014 r.) 2014-02-27 13:48
dokument Uchwała Nr XLVII/561/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2014. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 323 z dnia 21.01.2014 r.) 2014-01-21 14:08
dokument Uchwała Nr XLVII/560/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 322 z dnia 21.01.2014 r.) 2014-01-21 14:07
dokument Uchwała Nr XLVI/546/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4474 z dnia 13.12.2013 r.) 2014-01-21 14:08
dokument Uchwała Nr XLVI/535/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/438/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 220 z dnia 16.01.2014 r.) 2014-01-21 14:06
dokument Uchwała Nr XLIV/531/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3853 z dnia 14.11.2013 r.) 2013-11-21 07:44
dokument Uchwała Nr XLIII/528/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3235 z dnia 09.10.2013 r.) 2014-03-13 12:44
dokument Uchwała nr XLII/522/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2013 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych. - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3162 z dnia 02.10.2013 r.). 2013-10-07 12:49
dokument Uchwała Nr XLII/509/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Międzywodziu" oraz uchwalenia jej statutu - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3458 z dnia 24.10.2013 r.) 2014-03-13 12:45
dokument Uchwała Nr XL/504/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2658 z dnia 12.07.2013 r.). 2013-07-17 11:06
dokument Uchwała Nr XXXIX/486/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2631 z dnia 11.07.2013 r.) 2013-07-17 11:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/477/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie targowisk, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1921 z dnia 10.05.2013 r.) 2013-05-22 08:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/476/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2049 z dnia 17.05.2013 r.) 2013-05-22 07:59
dokument Uchwała Nr XXXVI/468/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2013 roku - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1822 z dnia 02.05.2013 r.) 2013-05-13 07:57
dokument Uchwała Nr XXXVI/467/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dziwnów (na obszarach morskich przyległych do Gminy Dziwnów) - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1821 z dnia 02.05.2013 r.) 2013-05-13 07:56
dokument Uchwała Nr XXXVI/466/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalania zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1820 z dnia 02.05.2013 r.) 2013-05-13 07:55
dokument Uchwała Nr XXXVI/470/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1694 z dnia 23.04.2013 r.) 2013-04-25 13:45
dokument Uchwała Nr XXXV/450/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Dziwnów. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1305 z dnia 26.03.2013 r.) Zmiana - Uchwałą Nr XL/504/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2658 z dnia 12.07.2013 r.). Zmiana Uchwałą Nr XLIX/575/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 711 z dnia 17.02.2014 r.) 2014-03-13 12:52
dokument Uchwała Nr XXXV/449/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1416 z dnia 04.04.2013 r.) Zmiana Uchwałą Nr XLIX/574/2014 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1119 z dnia 12.03.2014 r.) 2014-03-13 12:54
dokument Uchwała Nr XXXV/448/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1415 z dnia 04.04.2013 r.) 2013-04-22 14:54
dokument Uchwała Nr XXXII/435/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2013. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 981 z dnia 25 lutego 2013 r. - Zmiana Uchwałą Nr XLIII/528/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3235 z dnia 09.10.2013 r.) - Zmiana Uchwałą Nr XLIV/531/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3853 z dnia 14.11.2013 r.) - Zmiana Uchwałą Nr XLVI/546/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4474 z dnia 13.12.2013 r.) - Zmiana Uchwałą Nr XLVII/560/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2013 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 322 z dnia 21.01.2014 r.) - Zmiana Uchwałą Nr XLVII/566/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30.12.2013 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 324 z dnia 21.01.2014 r.) Zmiana Uchwałą Nr XLIX/576/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 730 z dnia 18.02.2014 r. ) 2014-03-13 12:48
dokument Uchwała Nr XXXIII/438/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 682 z dnia 06.02.2013 r.) - Zmiana Uchwała Nr XLVI/535/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.11.2013 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 220 z dnia 16.01.2014 r.) 2014-01-21 14:16
dokument Uchwała Nr XXXII/427/ 2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 726 z dnia 08.02.2013 r.) 2013-02-11 12:42
dokument Uchwała Nr XXXII/433/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów - Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 210 z dnia 15.01.2013 r.) 2013-02-11 12:48
dokument Uchwała Nr XXXII/432/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów ? Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2013 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 209 z dnia 15.01.2013 r.) 2013-02-11 12:41
dokument Uchwała Nr XXXII/431/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009 - 2013 - Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 211 z dnia 15.01.2013 r.) 2013-02-11 12:49
dokument Uchwała Nr XXXII/421/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Międzywodzie (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 307 z dnia 22.01.2013 r. ) 2013-02-11 12:40
dokument Uchwała Nr XXXII/420/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania ulic w miejscowości Międzywodzie (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 306 z dnia 22.01.2013 r.) 2013-02-11 12:39
dokument Uchwała Nr XXXII/418/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 708 z dnia 07.02.2013 r.) 2013-02-11 12:39
dokument Uchwała Nr XXXII/417/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 707 z dnia 07.02.2013 r.) 2013-02-11 12:38
dokument Uchwała Nr XXXII/415/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 706 z dnia 07.02.2013 r.) Zmiana Uchwałą Nr XLIX/572/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 709 z dnia 17.02.2014 r.) 2014-03-13 12:50
dokument Uchwała Nr XXXII/414/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 705 z dnia 07.02.2013 r.) Zmiana Uchwałą Nr XLIX/571/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 708 z dnia 17.02.2014 r.) 2014-03-13 12:49
dokument Uchwała Nr XXXII/413/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 709 z dnia 07.02.2013 r.) 2013-02-11 12:37
dokument Uchwała Nr XXIX/406/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2700 z dnia 28.11.2012) 2013-01-18 12:27
dokument Uchwała Nr XXIX/405/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2560 z dnia 22.11.2012) 2013-01-18 12:26
dokument Uchwała Nr XXIX/404/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2559 z dnia 22.11.2012) 2013-01-18 12:26
dokument Uchwała Nr XXIX/397/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12.11.2012 r. w sprawie podziału Gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3283 z dnia 24.12.2012 r. 2013-01-18 12:25
dokument Uchwała Nr XXVIII/384/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.07.2012 r. w sprawie podziału Gminy Dziwnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2272 z dnia 30.10.2012 r.) 2013-01-18 12:24
dokument Uchwała Nr XXVIII/378/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.07.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów - terenów w miejscowościach Międzywodzie i Łukęcin (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2271 z dnia 02.08.2012) 2013-01-18 12:24
dokument Uchwała Nr XXV/372/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1827 z dnia 02.08.2012) 2013-01-18 12:21
dokument Uchwała Nr XXV/361/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Dziwnówek (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1826 z dnia 02.08.2012 r.) 2013-01-18 12:20
dokument Uchwała Nr XXIV/349/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23.05.2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1481 z dnia 27.06.2012 r.) 2013-01-18 12:18
dokument Uchwała Nr XXIV/348/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23.05.2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1480 dnia 27.06.2012 r.)Zmiana: Uchwałą Nr XXXII/421/2012 z dnia 19.12.2012 2013-01-18 12:18
dokument Uchwała Nr XXII/339/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11.04.2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1119 dnia 18.05.2012 r.) 2013-01-18 12:16
dokument Uchwała Nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.03.2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 926 dnia 25.04.2012 r.) Zmiana: Uchwałą Nr XXIX/406/2012 z dnia 12.11.2012 2013-01-18 12:15
dokument Uchwała Nr XXI/336/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009 - 2013 ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa. Zachodniopomorskiego poz.1064 z dnia 15.05.2012 r). Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/431/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-01-18 12:15
dokument Uchwała Nr XXI/335/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/433/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1063 dnia 15.05.2012 r.Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/433/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-01-18 12:13
dokument Uchwała Nr XXI/334/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.03.2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2012 r. - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1184 dnia 25.05.2012 r. ) 2013-01-18 12:12
dokument Uchwała Nr XXI/333/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.03.2012 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dziwnów /na obszarach morskich przyległych do Gminy Dziwnów/ ( publikacja - Dziennik. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1065 dnia 15.05.2012 r. ) 2013-01-18 12:07
dokument Uchwała Nr XX/317/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15.02.2012 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w Dziwnowie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 661 dnia 16.03.2012 r.) 2013-01-18 12:04
dokument Uchwała Nr XX/302/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15.02.2012 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, określonego w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 660 po z dnia 16.03.2012 r.) 2013-01-18 12:11
dokument Uchwała Nr XVIII/280/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2012 ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 328 z dnia 13.02.2012r.) 2013-01-18 12:01
dokument Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30.11.2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 151 poz. 3111 z dnia 14.12.2011r.) 2013-01-18 11:59
dokument Uchwała Nr XVI/240/2011 z dnia 14.10.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 lutego 2011 roku dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia prowadzone w przedszkolu Publicznym "Promyk Słońca" prowadzonym przez Gminę Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 130, poz. 2373 z dn. 15.11.2011 r.) 2013-01-18 12:11
dokument Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 14.09.2011 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas oznaczony do 3 lat gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawarta ma zostać kolejna umowa, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość ( publikacja -Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 122, poz. 2208 z dn. 24.10.2011 r.) 2013-01-18 11:57
dokument Uchwała Nr XII/206/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104, poz. 1902 z dn. 05.09.2011r.) Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/432/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-01-18 12:10
dokument Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.06.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren położony w miejscowości Dziwnówek pomiędzy: ul. Wolności, ul. 1-Maja, a granicą obrębu Dziwnówek (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 1834 z dn. 24.08.2011 r.) 2013-01-18 11:55
dokument Uchwała nr IX/125/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013 ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 1547 z dn. 18.07.2011r.) Tekst jednolity "Uchwała Nr XXXII/431/2012r." Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2012 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 211 z dn. 15.01.2013r.) 2013-07-17 13:27
dokument Uchwała nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25.05.2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dziwnów / na obszarach morskich przyległych do Gminy Dziwnów/ ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1427 z dn. 01.07.2011 r.) 2013-01-18 11:52
dokument Uchwała nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.04.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1179 z dn. 30.05.2011 r.) 2013-01-18 11:51
dokument Uchwała nr V/74/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2011 (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz. 810 z dn. 14.04.2011r.) 2013-01-18 11:48
dokument Uchwała nr V/65/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu na terenie Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 731 z dnia 06.04.2011r.) 2013-01-18 11:47
dokument Uchwała nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11.02.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzone w Przedszkolu Publicznym "Promyk Słońca" prowadzonym przez Gminie Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 730 z dn. 08.04.2011r.) Zmiana: Uchwałą Nr XVI/240/2011 z dnia 14.10.2011 r. 2013-01-18 12:09