herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

uchwała GKW - w sprawie skreślenia z listy


Uchwała Nr GKW/01/2006

Gminnej Komisji w Dziwnowie

z dnia 06 października 2006 roku

w sprawie skreślenia z listy członka Gminnej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r . o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Dziwnowie:

uchwala, co następuje:

§ 1.

Skreśla się Pana Zygmunta Lisowskiego z listy członków Gminnej Komisji Wyborczej powołanego postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

§ 2.

Pan Zygmunt Lisowski, prawidłowo zawiadomiony, nie stawił się na posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Dziwnowie w dniu 02 października 2006 roku. Nie wyjaśnił on też do dnia podjęcia uchwały swej nieobecności przewodniczącemu komisji, ani jego zastępcy. W myśl powyższych przepisów skreśla się z listy osobę po niedopełnieniu wymienionych czynności.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Dziwnowie

Ryszard Czerkawski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 10-10-2006 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2006 12:01