Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/374/2012 w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska dotyczącego projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie. 2012-07-04 08:57
dokument Uchwała Nr XXV/373/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny prawa własności działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów. 2012-07-04 08:56
dokument Uchwała Nr XXV/372/2012 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów. 2012-07-04 08:56
dokument Uchwała Nr XXV/371/2012 w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Wolin, Golczewo oraz Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. 2012-07-04 08:55
dokument Uchwała Nr XXV/370/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2012 - 2016. 2012-07-04 08:58
dokument Uchwała Nr XXV/369/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. 2012-07-04 08:54
dokument Uchwała Nr XXV/368/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. 2012-07-04 08:53
dokument Uchwała Nr XXV/367/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie. 2012-07-04 08:53
dokument Uchwała Nr XXV/366/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. 2012-07-04 08:52
dokument Uchwała Nr XXV/365/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oraz części działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów (dz. Nr 240/1 oraz części dz. Nr 240/35 i 349/15). 2012-07-04 08:51
dokument Uchwała Nr XXV/364/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz. Nr 332/39). 2012-07-04 08:51
dokument Uchwała Nr XXV/363/2012 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnówku (dz. 147/9). 2012-07-04 08:50
dokument Uchwała Nr XXV/362/2012 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie (dz. 854/52). 2012-07-04 08:49
dokument Uchwała Nr XXV/361/2012 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Dziwnówek. 2012-07-04 08:48
dokument Uchwała Nr XXV/360/2012 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziwnów na lata 2012 - 2032". 2012-07-04 08:49
dokument Uchwała Nr XXV/359/2012 w sprawie aprobaty treści porozumienia z dnia 31 maja 2012 r. zawartego w Sosnowcu pomiędzy Gminą Dziwnów i Gminą Sosnowiec. 2012-07-04 08:47
dokument Uchwała Nr XXV/358/2012 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 . 2012-07-04 08:46
dokument Uchwała Nr XXV/357/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2011 r. 2012-07-04 08:46