herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr LXIII-173-2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Dziwnowa z wykonania budżetu za 2012 r. 2013-05-08 09:48
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2012 rok. 2013-05-08 09:47
Uchwała Nr CXI-366-2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dziwnów na lata 2012-2023. 2012-08-23 08:50
Uchwała Nr X-46-2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dziwnów na lata 2012-2017. 2012-01-30 08:51
Uchwała Nr X-45-2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Dziwnów na 2012 r. 2012-01-30 08:50
Uchwała Nr XVIII/281/2011 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2012 - 2017 2011-12-30 12:31
Uchwała Nr XVIII/280/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2012. 2011-12-30 11:30
Uchwała Nr CCLVII-611-2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na 2012 r. 2011-12-21 13:03
Uchwała Nr CCLVII-609-2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2012 r. 2011-12-21 13:01
Uchwała Nr CCLVII-610-2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2012 r. 2011-12-21 12:44