herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIX-163-2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Dziwnowa z wykonania budżetu za 2011 r. 2012-05-28 14:44
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2011 rok. 2012-05-28 14:42
Informujemy, że projekt budżet Gminy Dziwnów na 2012 r. jest udostępniony do wglądu w biurze Rady Miejskiej pokój Nr 6 2011-11-22 12:14
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za I półrocze 2011 roku 2011-11-02 11:13
Uchwała Nr CXCIV-423-2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmiostrza Dziwnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. 2011-11-02 11:01
Uchwała Nr XXXV-125-2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dziwnów na lata 2011-2015. 2011-10-27 08:37
Uchwała Nr XXXV-124-2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Dziwnów na 2011 r. 2011-10-27 08:35
Uchwała Nr V-74-2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2011. 2011-10-27 08:33
Uchwała Nr V-73-2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 2011-10-27 08:31