herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXXIX-585-2010 w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2010-11-16 08:35
Uchwała Nr LXXXIX-584-2010 w sprawie udzielenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego na remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 8 w Międzywodziu. 2010-11-16 08:34
Uchwała Nr LXXXIX-583-2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu - Dziwnów Miasto do kwoty 169 580,00 zł. 2010-11-16 08:33
Uchwała Nr LXXXIX-582-2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa przekraczającego rok budżetowy w zakresie wydatków związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów wg zakresu określonego Uchwałą Nr XXIV/140/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 26 lutego 2008 r. do kwoty 12 500,00 zł. 2010-11-16 08:32
Uchwała Nr LXXXIX-581-2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-11-16 08:32
Uchwała Nr LXXXIX-580-2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/533/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy 2010-11-16 08:32