Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LXXXVII-579-2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-11-10 08:46
dokument Uchwała Nr LXXXVII-578-2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy na zadanie "Wykonanie projektu studni wraz z siecią oraz przebudowy SUW Łukęcin" do kwoty 200 000,00 zł. 2010-11-10 08:45
dokument Uchwała Nr LXXXVII-577-2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy na zadanie "Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy" do kwoty 160 000,00 zł. 2010-11-10 08:45
dokument Uchwała Nr LXXXVII-576-2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy na zadanie "Wykonanie projektów przebudowy ul. Dziwnej w Dziwnowie" do kwoty 200 000,00 zł. 2010-11-10 08:44
dokument Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. 2010-11-10 08:44
dokument Uchwała Nr LXXXVII-574-2010 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Mickiewicza 11/11 w Dziwnowie, stanowiącego mienie komunalne, na okres 10 lat. 2010-11-10 08:43
dokument Uchwała Nr LXXXVII-573-2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzywodzie na lata 2008-2017 2010-11-10 08:42
dokument Uchwała Nr LXXXVII-572-2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łukęcin na lata 2010-2017 2010-11-10 08:41
dokument Uchwała Nr LXXXVII-571-2010 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w Dziwnowie 2010-11-10 08:40
dokument Uchwała Nr LXXXVII-570-2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dziwnów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu za I półrocze roku budżetowego. 2010-11-10 08:39
dokument Uchwała Nr LXXXVII-569-2010 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Łukęcinie. 2010-11-10 08:38
dokument Uchwała Nr LXXXVII-568-2010 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej we Wrzosowie. 2010-11-10 08:38
dokument Uchwała Nr LXXXVII-567-2010 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu. 2010-11-10 08:37
dokument Uchwała Nr LXXXVII-566-2010 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu. 2010-11-10 08:36
dokument Uchwała Nr LXXXVII-565-2010 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnówku 2010-11-10 08:36
dokument Uchwała Nr LXXXVII-564-2010 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu. 2010-11-10 08:35
dokument Uchwała Nr LXXXVII-563-2010 w sprawie wyrażenia zgody na dierżawę na okres do 10 lat części nieruchomości położonej w Międzywodziu 2010-11-10 08:34
dokument Uchwała Nr LXXXVII-562-2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 2010-11-10 08:34
dokument Uchwała Nr LXXXVII-561-2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie 2010-11-10 08:33
dokument Uchwała Nr LXXXVII-560-2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów 2010-11-10 08:33
dokument Uchwała Nr LXXXVII-559-2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek 2010-11-10 08:32
dokument Uchwała Nr LXXXVII-558-2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Dziwnówek 2010-11-10 08:32
dokument Uchwała Nr LXXXVII-557-2010 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Dziwnów 2010-11-10 08:30
dokument Uchwała Nr LXXXVII-556-2010 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Dziwnów 2010-11-10 08:30
dokument Uchwała Nr LXXXVII-555-2010 w sprawie uzgodnienia przebiegu granicy pasa ochronnego od strony lądu na obszarze gminy Dziwnów 2010-11-10 08:29
dokument Uchwała Nr LXXXVII-554-2010 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przypadających Gminie Dziwnów 2010-11-10 08:29
dokument Uchwała Nr LXXXVII-553-2010 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przypadających Gminie Dziwnów 2010-11-10 08:28
dokument Uchwała Nr LXXXVII-552-2010 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przypadających Gminie Dziwnów 2010-11-10 08:28
dokument Uchwała Nr LXXXVII-551-2010 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przypadających Gminie Dziwnów 2010-11-10 08:27
dokument Uchwała Nr LXXXVII-550-2010 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przypadających Gminie Dziwnów 2010-11-10 08:27
dokument Uchwała Nr LXXXVII-549-2010 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów 2010-11-10 08:26
dokument Uchwała Nr LXXXVII-548-2010 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie 2010-11-10 08:26
dokument Uchwała Nr LXXXVII-547-2010 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie 2010-11-10 08:25
dokument Uchwała Nr LXXXVII-546-2010 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie 2010-11-10 08:24
dokument Uchwała Nr LXXXVII-545-2010 w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego Dziwnówek - Kra Jurajska 2010-11-10 08:24
dokument Uchwała Nr LXXXVII-544-2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa 2010-11-10 08:23
dokument Uchwała Nr LXXXVII-543-2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Dziwnów 2010-11-10 08:19
dokument Uchwała Nr LXXXVII-542-2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. 2010-11-10 08:18
dokument Uchwała Nr LXXXVII-541-2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, dla terenu obejmującego swym zakresem część działki nr 51/6 położoną w obrębie geodezyjnym Dziwnówek 2010-11-10 08:17
dokument Uchwała Nr LXXXVII-540-2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, części obrębu Międzywodzie działki nr 874/1-874/4, 757/3-757/6, 757/8, 757/12-757/13 oraz 757/16-757/19 2010-11-10 08:16