Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała nr XXXVII-397-06

Uchwała nr XXXVII /397/2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 6 i 12. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z roku 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zmianami) Rada Miejska w Dziwnowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Dziwnów przystępuje do realizacji przedsięwzięcia ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”. Projekt planowany jest do wdrożenia jako projekt pojedynczy przez Związek Gmin Wyspy Wolin, występujący w roli wnioskodawcy i beneficjenta przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności.

2. W związku z realizacją w formule projektu pojedynczego istnieje konieczność wskazania wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację majątku wytworzonego w ramach projektu.

Funkcję tę pełniła będzie spółka prawa handlowego, która zostanie utworzona przez gminy należące do Związku i uczestniczące w projekcie

3. W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie Związku realizowane będą zadania inwestycyjne z sektora wodno-kanalizacyjnego dotyczące gminy:

Nr zadania

Nazwa zadania

2

Oczyszczalnia ścieków Międzywodzie: modernizacja budynku technicznego

3

Oczyszczalnia ścieków w Wolinie: rozbudowa o element do kompostowania osadów

5a

System Kanalizacji na trasie Grodno-Międzywodzie

5b

Kanalizacja z miejscowości Łukęcin

5c

Rozbudowa kanalizacji w miejscowościach Gminy Dziwnów

7b

Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej w Gminie Dziwnów

7c

Instalacja urządzeń do uzdatniania wody na małych ujęciach

7e

Uzupełnienia wodociągów na brakujących obszarach gminy

8b

Modernizacje sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w aglomeracji Dziwnów

§2. Upoważnia się Związek Gmin Wyspy Wolin do złożenia wniosku o dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin” z Funduszu Spójności oraz do pełnienia roli beneficjenta dofinansowania z Funduszu Spójności

§3. Gmina deklaruje wolę współdziałania z innymi gminami uczestniczącymi w projekcie, a w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności gmina oświadcza, że nie będzie zmieniać listy zadań wskazanych w par. 1 ust. 3

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 27-06-2006 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2006 10:23