Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LXXIII-431-2009 w sprawie zmiany uchwały nr Nr LXXII/405/2009 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy na zadanie "Przebudowa drogi Osiedle Rybackie w Dziwnowie" do kwoty 980 000,00 zł 2009-11-24 10:55
dokument Uchwała Nr LXXIII-430-2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa 2009-11-24 10:53
dokument Uchwała Nr LXXIII-429-2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-11-24 10:53
dokument Uchwała Nr LXXIII-428-2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzywodzie na lata 2008-2015 2009-11-24 10:52
dokument Uchwała Nr LXXIII-427-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnówku 2009-11-24 10:49
dokument Uchwała Nr LXXIII-426-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Łukęcinie 2009-11-24 10:48
dokument Uchwała Nr LXXIII-425-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Łukęcinie 2009-11-24 10:48
dokument Uchwała Nr LXXIII-424-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-11-24 10:47
dokument Uchwała Nr LXXIII-423-2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów 2009-11-24 10:47
dokument Uchwała Nr LXXIII-422-2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntu położonej w granicach portu morskiego Dziwnów 2009-11-24 10:46
dokument Uchwała Nr LXXIII-421-2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzeddaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie 2009-11-24 10:46
dokument Uchwała Nr LXXIII-420-2009 w sprawie wyrażenia zgody na obiążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Międzywodzie 2009-11-24 10:45
dokument Uchwała Nr LXXIII-419-2009 w sprawie przystąpienia Gminy Dziwnów do projektu "Pomóżmy dzieciom z terenów wiejskich - wyrównanie szans edukacyjnych na terenie powiatu kamieńskiego" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionycm dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych 2009-11-24 10:44
dokument Uchwała Nr LXXIII-418-2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok 2009-11-24 10:44
dokument Uchwała Nr LXXIII-417-2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Dziwnej w Dziwnowie, położonego na działce nr 854/47, stanowiącego mienie komunalne, na okres do 10 lat z dotychczasowym najemcą 2009-11-24 10:43
dokument Uchwała Nr LXXIII-416-2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Dziwnej w Dziwnowie, położonego na działce nr 854/47, stanowiącego mienie komunalne, na okres do 10 lat z dotychczasowym najemcą 2009-11-24 10:42
dokument Uchwała Nr LXXIII-415-2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 130/52 położonej w Dziwnówku na okres powyżej 3 lat 2009-11-24 10:41
dokument Uchwała Nr LXXIII-414-2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości położonej w Dziwnówku 2011-06-21 08:59
dokument Uchwała Nr LXXIII-413-2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 217/31 położonej w Międzywodziu na okres powyżej 3 lat 2009-11-24 10:39
dokument Uchwała Nr LXXIII-412-2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat częsci nieruchomości położonej w Międzywodziu 2009-11-24 10:38
dokument Uchwała Nr LXXIII-411-2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 843/26 położonych w Dziwnowie na okres powyżej 3 lat 2009-11-24 10:36
dokument Uchwała Nr LXXIII-410-2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-11-24 10:35
dokument Uchwała Nr LXXIII-409-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. 2009-11-24 10:35
dokument Uchwała Nr LXXIII-408-2009 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kireunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów 2009-11-24 10:34
dokument Uchwała Nr LXXIII-407-2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 854/47 położonej w Dziwnowie na okres powyżej 3 lat 2009-11-24 10:33
dokument Uchwała Nr LXXIII-406-2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Dziwnowie, stanowiącego część działki nr 854/47 2009-11-24 10:32