Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LIX-354-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. 2009-06-02 12:52
dokument Uchwała Nr LIX-353-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-06-02 12:51
dokument Uchwała Nr LIX-352-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-06-02 12:50
dokument Uchwała Nr LIX-351-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Międzywodziu 2009-06-02 12:49
dokument Uchwała Nr LIX-350-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-06-02 12:43
dokument Uchwała Nr LIX-349-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-06-02 12:42
dokument Uchwała Nr LIX-348-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Międzywodziu 2009-06-02 12:41
dokument Uchwała Nr LIX-347-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Łukęcinie 2009-06-02 12:40
dokument Uchwała Nr LIX-346-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnówku 2009-06-02 12:39
dokument Uchwała Nr LIX-345-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-06-02 12:32
dokument Uchwała Nr LIX-344-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnówku 2009-06-02 12:31
dokument Uchwała Nr LIX-343-2009 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-06-02 12:29
dokument Uchwała Nr LIX-342-2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie 2009-06-02 12:28
dokument Uchwała Nr LIX-341-2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 2009-06-02 12:27
dokument Uchwała Nr LIX-340-2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Międzywodzie 2009-06-02 12:26
dokument Uchwała Nr LIX-339-2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie 2009-06-02 12:25
dokument Uchwała Nr LIX-338-2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkaniowych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych 2009-06-02 12:24
dokument Uchwała Nr LIX-337-2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Dziwnowie 2009-06-02 12:24
dokument Uchwała Nr LIX-336-2009 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziwnów na lata 2009-2032 2009-06-02 12:18
dokument Uchwała Nr LIX-335-2009 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso 2009-06-02 12:00
dokument Uchwała Nr LIX-334-2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów 2009-06-02 11:59
dokument Uchwała Nr LIX-333-2009 w sprawie opłat za wodę w miejscowości Łukęcin pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie 2009-06-02 11:58
dokument Uchwała Nr LIX-332-2009 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Burmistrza w zakresie nagród pieniężnych i ich wysokości przyznanych pracownikom Urzędu Miejskiego w Dziwnowie w roku 2008 2009-06-02 11:57
dokument Uchwała Nr LIX-331-2009 w sprawie wskazania kierunków działania Burmistrza Dziwnowa w zakresie przeznaczenia budynków na mieszkania komunalne i socjalne 2009-06-02 11:54