herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Mapa biuletynu

Urząd Miasta
|___Dane podstawowe
Organa
|___Burmistrz Dziwnowa
|___Zastępca Burmistrza
|___Sekretarz Gminy
|___Skarbnik Gminy
|___Rada Miejska
      |___Kadencja 2018 - 2023
      |___Kadencja 2014 - 2018
            |___Komisje Rady Miejskiej
|___Sołectwa
      |___Sołectwo Dziwnów Górny
            |___Kadencja 2019 - 2024
      |___Sołectwo Dziwnów Dolny
            |___Kadencja 2019 - 2024
      |___Sołectwo Dziwna
            |___Kadencja 2019 - 2024
      |___Sołectwo Dziwnówek
            |___Kadencja 2019 - 2024
      |___Sołectwo Międzywodzie
            |___Kadencja 2019 - 2024
      |___Sołectwo Łukęcin
            |___Kadencja 2019 - 2024
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe 2018 r.
            |___Radni VIII Kadencji
                  |___Borczyk Ewa
                  |___Gamrat Wanda
                  |___Gutowski Rafał
                  |___Herdzik Katarzyna
                  |___Jeszka Zbigniew
                  |___Kapitan Jarosław
                  |___Łukasiewicz-Mieszała Sylwia
                  |___Mączka Stanisław
                  |___Naumuk-Zamiar Dorota
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Sokół Piotr
                  |___Szwedzka Dorota
                  |___Trzebińska-Brzezińska Ewa
                  |___Zaremba Joanna
                  |___Zwolan Zbigniew
            |___Radni VII Kadencji
                  |___Sokół Piotr
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Galec Dorota
                  |___Gamrat Wanda
                  |___Gutowski Rafał
                  |___Mączka Stanisław
                  |___Nosek Izabela
                  |___Nowak Zenon
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Staszak Jerzy
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Trzebińska-Brzezińska Ewa
                  |___ Zwolan Zbigniew
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor MOSiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
      |___Wzory oświadczeń majątkowych obowiązujące od 31.10.2017 r.
      |___Oświadczenia majątkowe 2017 r.
            |___Radni VII Kadencji
                  |___Sokół Piotr
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Galec Dorota
                  |___Gamrat Wanda
                  |___Gutowski Rafał
                  |___Mączka Stanisław
                  |___Nosek Izabela
                  |___Nowak Zenon
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Rup Antoni
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___ Staszak Jerzy
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Trzebińska-Brzezińska Ewa
                  |___Zwolan Zbigniew
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor MOSiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
      |___Oświadczenia majątkowe 2016 r.
            |___Radni VII Kadencji
                  |___Sokół Piotr
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Galec Dorota
                  |___Gamrat Wanda
                  |___Gutowski Rafał
                  |___Mączka Stanisław
                  |___Nosek Izabela
                  |___Nowak Zenon
                  |___Próchniak Bożena
                  |___ Rup Antoni
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Staszak Jerzy
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Trzebińska-Brzezińska Ewa
                  |___Zwolan Zbigniew
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor MOSiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
      |___Oświadczenia majątkowe 2015 r.
            |___Radni VII Kadencji
                  |___Sokół Piotr
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Galec Dorota
                  |___Gamrat Wanda
                  |___Gutowski Rafał
                  |___Mączka Stanisław
                  |___Nosek Izabela
                  |___Nowak Zenon
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Rup Antoni
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Staszak Jerzy
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Trzebińska-Brzezińska Ewa
                  |___Zwolan Zbigniew
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor MOSiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
      |___Oświadczenia majątkowe 2014 r.
            |___Radni VII Kadencji
                  |___Sokół Piotr
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Galec Dorota
                  |___Gamrat Wanda
                  |___Gutowski Rafał
                  |___Mączka Stanisław
                  |___Nosek Izabela
                  |___Nowak Zenon
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Rup Antoni
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Staszak Jerzy
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Trzebińska-Brzezińska Ewa
                  |___Zwolan Zbigniew
            |___Radni VI Kadencji
                  |___Beyer Mieczysław
                  |___Czajkowski Kazimierz
                  |___Galec Dorota
                  |___Gryszkiewicz Krystyna
                  |___Jeszka Zbigniew
                  |___Kozłowski Zenon
                  |___Lisowski Marek
                  |___Nosek Izabela
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Ropelewski Witold
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Sokół Piotr
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Szafran Emilia
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor MOSiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
      |___Oświadczenia majątkowe 2013 r.
            |___Radni VI Kadencji
                  |___Beyer Mieczysław
                  |___Czajkowski Kazimierz
                  |___Galec Dorota
                  |___Gryszkiewicz Krystyna
                  |___Jeszka Zbigniew
                  |___Kozłowski Zenon
                  |___Lisowski Marek
                  |___Nosek Izabela
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Ropelewski Witold
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Sokół Piotr
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Szafran Emilia
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor MOSiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
      |___Oświadczenia majątkowe 2012 r.
            |___Radni VI Kadencji
                  |___Beyer Mieczysław
                  |___Czajkowski Kazimierz
                  |___Galec Dorota
                  |___Gryszkiewicz Krystyna
                  |___Jeszka Zbigniew
                  |___Kozłowski Zenon
                  |___Lisowski Marek
                  |___Nosek Izabela
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Ropelewski Witold
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Sokół Piotr
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Szafran Emilia
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor MOSiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
      |___ Oświadczenia majątkowe 2011 r.
            |___Radni VI Kadencji
                  |___Beyer Mieczysław
                  |___Czajkowski Kazimierz
                  |___Galec Dorota
                  |___Gryszkiewicz Krystyna
                  |___Jeszka Zbigniew
                  |___Kozłowski Zenon
                  |___Lisowski Marek
                  |___Nosek Izabela
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Ropelewski Witold
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Sokół Piotr
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Szafran Emilia
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor MOSiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
      |___Oświadczenia majątkowe 2010 r.
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Gminy
            |___Skarbnik Gminy
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
                  |___Bożena Folga
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor MOSiK
            |___Radni V Kadencji
                  |___Radny Lech Derda
                  |___Radny Henryk Dymerski
                  |___Radna Wanda Gamrat
                  |___Radna Barbara Haraś
                  |___Radny Zbigniew Jeszka
                  |___Radna Małgorzata Kaczmarczyk
                  |___Radny Andrzej Kapuśniak
                  |___Radny Zenon Kozłowski
                  |___Radny Marek Lisowski
                  |___Radny Piotr Mackiewicz
                  |___Radny Jan Mączyński
                  |___Radna Urszula Olszewska
                  |___Radny Maciej Stęplewski
                  |___Radna Emilia Szafran
                  |___Radna Iwona Zawadzka-Fajfer
            |___Radni VI Kadencji
                  |___Beyer Mieczysław
                  |___Czajkowski Kazimierz
                  |___Galec Dorota
                  |___Gryszkiewicz Krystyna
                  |___Jeszka Zbigniew
                  |___Kozłowski Zenon
                  |___Lisowski Marek
                  |___Nosek Izabela
                  |___Piwińska Joanna
                  |___Próchniak Bożena
                  |___Ropelewski Witold
                  |___Skrzypczak Roman
                  |___Sokół Piotr
                  |___Stęplewski Maciej
                  |___Szafran Emilia
      |___Oświadczenia majątkowe 2009 r.
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
                  |___Janina Ławrynowicz-Wiśniewska
            |___Sekretarz Gminy
                  |___Krzysztof Latuśkiewicz
            |___Skarbnik Gminy
                  |___Grażyna Madońska
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
                  |___Bożena Folga
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Dyrektor MOKiS
            |___Radni V Kadencji
                  |___Radny Marek Lisowski
                  |___Radny Lech Derda
                  |___Radny Zbigniew Jeszka
                  |___Radny Henryk Dymerski
                  |___Radna Małgorzata Kaczmarczyk
                  |___Radna Emilia Szafran
                  |___Radny Maciej Stęplewski
                  |___Radna Wanda Gamrat
                  |___Radny Jan Mączyński
                  |___Radna Urszula Olszewska
                  |___Radna Barbara Haraś
                  |___Radna Iwona Zawadzka-Fajfer
                  |___Radny Andrzej Kapuśniak
                  |___Radny Zenon Kozłowski
                  |___Radny Piotr Mackiewicz
      |___Oświadczenia majątkowe 2008 r.
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
                  |___Janina Ławrynowicz-Wiśniewska
            |___Sekretarz Gminy
                  |___Krzysztof Latuśkiewicz
            |___Skarbnik Gminy
                  |___Grażyna Madońska
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
                  |___Bożena Folga
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Dyrektor MOKiS
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
            |___Radni V Kadencji
                  |___Radny Marek Lisowski
                  |___Radny Lech Derda
                  |___Radny Zbigniew Jeszka
                  |___Radny Henryk Dymerski
                  |___Radna Małgorzata Kaczmarczyk
                  |___Radna Emilia Szafran
                  |___Radny Maciej Stęplewski
                  |___Radna Wanda Gamrat
                  |___Radny Jan Mączyński
                  |___Radna Urszula Olszewska
                  |___Radna Barbara Haraś
                  |___Radna Iwona Zawadzka-Fajfer
                  |___Radny Andrzej Kapuśniak
                  |___Radny Zenon Kozłowski
                  |___Radny Piotr Mackiewicz
      |___Oświadczenia majątkowe 2007 r.
            |___Burmistrz Miasta
                  |___Krzysztof Kozicki
                  |___Jarosław Siomka
                  |___Kazimierz Libucki
                  |___Zbigniew Zwolan
            |___Zastępca Burmistrza
                  |___Janina Ławrynowicz-Wiśniewska
                  |___Iwona Szulc
                  |___Iwona Szulc
                  |___Iwona Szulc
                  |___Iwona Szulc
            |___Sekretarz Gminy
                  |___Krzysztof Latuśkiewicz
            |___Skarbnik Gminy
                  |___Grażyna Madońska
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
                  |___Bożena Folga
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego
                  |___Kierownik OPS
                  |___Dyrektor Biblioteki Publicznej
                  |___Dyrektor ZWiK
                  |___Dyrektor Przedszkola Publicznego
                  |___Dyrektor MOKiS
                  |___Dyrektor Szkoły Podstawowej
                  |___Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury
            |___Radni V Kadencji
                  |___Oświadczenia Majątkowe Radnych V Kadencji za rok 2006
                  |___Pierwsze Oświadczenia Majątkowe Radnych V Kadencji
            |___Radni IV Kadencji
      |___Oświadczenia majątkowe 2006 r.
            |___Burmistrz Miasta
                  |___Zbigniew Zwolan
            |___Zastępca Burmistrza
                  |___Grzegorz Jóźwiak
            |___Sekretarz Miasta
                  |___Krzysztof Latuśkiewicz
            |___Skarbnik Miasta
                  |___Grażyna Madońska Pietrzak
                        |___Grażyna Madońska Pietrzak
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
                  |___Bożena Folga
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
                  |___Krzysztof Atras
                  |___Łucja Ojrzyńska
                  |___Olga Kociemba
                  |___Renata Klimowicz
                  |___Jacek Klimecki
                  |___Janina Jednorał
                  |___Barbara Brzozowska
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2005 r.
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Miasta
            |___Skarbnik Miasta
            |___Radni
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe 2004 r.
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Miasta
            |___Skarbnik Miasta
            |___Radni
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe 2003 r.
            |___Burmistrz Miasta
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Sekretarz Miasta
            |___Skarbnik Miasta
            |___Radni
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy
Prawo lokalne
|___Statut
      |___Statuty sołeckie 2005
|___Zbiory Aktów Prawa Miejscowego
      |___Kadencja VII
      |___Kadencja VI
      |___Kadencja V
      |___Kadencja IV
      |___Kadencja III
|___Projekty Uchwał Rady Miejskiej
      |___Projekty Uchwał rok 2018
            |___Sesja IV
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
            |___Sesja LII
            |___Sesja LI
            |___Sesja L
            |___Sesja XLIX
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XLVII
            |___Sesja XLVI
            |___Sesja XLV
            |___Sesja XLIV
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
      |___Projekty Uchwał rok 2017
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
      |___Projekty Uchwał rok 2016
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
      |___Projekty Uchwał rok 2015
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
            |___Sesja IV
      |___Projekty Uchwał rok 2014
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja LXIV
            |___Sesja LXIII
            |___Sesja LXII
            |___Sesja LXI
            |___Sesja LX
            |___Sesja LIX
            |___Sesja LVIII
            |___Sesja LVII
            |___Sesja LVI
            |___Sesja LV
            |___Sesja LIV
            |___Sesja LIII
            |___Sesja LII
            |___Sesja LI
            |___Sesja L
            |___Sesja XLIX
      |___Projekty Uchwał rok 2013
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XLVII
            |___Sesja XLVI
            |___Sesja XLV
            |___Sesja XLIV
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
            |___Sesja XXXIX
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
      |___Projekty Uchwał rok 2012
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
|___Zarządzenia porządkowe Burmistrza Dziwnowa
|___Protokoły z sesji Rady Miejskiej
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
|___Regulamin organizacyjny
      |___Organizacja i struktura Urzędu
|___Strategie Rozwoju
      |___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
      |___Strategia Rozwoju Gminy Dziwnów
      |___Plany Odnowy Miejscowości
|___Podatki i opłaty
      |___Obowiązujce Uchwały i druki na rok 2017, 2018, 2019.
            |___Podatek od nieruchomości
            |___Podatek rolny
            |___Podatek leśny
      |___Obowiązujce Uchwały i druki na rok 2016
            |___Podatek od nieruchomości
            |___Podatek rolny
            |___Podatek leśny
      |___Obowiązujce Uchwały i druki na rok 2013
            |___Podatek od nieruchomości
            |___Podatek rolny
            |___Podatek leśny
      |___Obowiązujce Uchwały i druki na rok 2012
            |___Podatek od nieruchomości
      |___Obowiązujce Uchwały na rok 2011
      |___Obowiązujce Uchwały na rok 2010
            |___Uchwała w sprawie targowisk, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
      |___Obowiązujce Uchwały na rok 2009
            |___Uchwała w sprawie targowisk, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
      |___Obowiązujce Uchwały na rok 2008
      |___Obowiązujce Uchwały na rok 2007
|___Gospodarka odpadami
      |___Wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2016r.
      |___Program usuwania azbestu
      |___Wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      |___Obowiązujce Uchwały
      |___Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych
      |___Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___rok 2018
            |___Sesja LII
            |___Sesja LI
            |___Sesja L
            |___Sesja XLIX
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XLVII
            |___Sesja XLVI
            |___Sesja XLV
            |___Sesja XLIV
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
            |___Sesja XXXIX
      |___rok 2017
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
      |___rok 2016
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
      |___rok 2015
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
            |___Sesja IV
      |___rok 2014
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
            |___Sesja LXIV
            |___Sesja LXIII
            |___Sesja LXII
            |___Sesja LXI
            |___Sesja LX
            |___Sesja LIX
            |___Sesja LVIII
            |___Sesja LVII
            |___Sesja LVI
            |___Sesja LV
            |___Sesja LIV
            |___Sesja LIII
            |___Sesja LII
            |___Sesja LI
            |___Sesja L
            |___Sesja XLIX
      |___rok 2013
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XLVII
            |___Sesja XLVI
            |___Sesja XLV
            |___Sesja XLIV
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
            |___Sesja XXXIX
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
      |___rok 2012
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
      |___rok 2011
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
      |___rok 2010
            |___Sesja IV
            |___Sesja III
            |___Sesja I
            |___Sesja LXXXIX
            |___Sesja LXXXVII
            |___Sesja LXXXVI
            |___Sesja LXXXIV
            |___Sesja LXXXIII
            |___Sesja LXXXI
            |___Sesja LXXX
            |___Sesja LXXIX
            |___Sesja LXXVII
            |___Sesja LXXVI
            |___Sesja LXXV
      |___rok 2009
            |___Sesja LXXIV
            |___Sesja LXXIII
            |___Sesja LXXII
            |___Sesja LXIX
            |___Sesja LXVIII
            |___Sesja LXVII
            |___Sesja LXV
            |___Sesja LXIV
            |___Sesja LXII
            |___Sesja LX
            |___Sesja LIX
            |___Sesja LVII
            |___Sesja LV
            |___Sesja LIV
            |___Sesja LIII
            |___Sesja LII
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XLVII
            |___Sesja XLVI
            |___Sesja XLIV
            |___Sesja XLIII
      |___rok 2008
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
      |___rok 2007
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
            |___Sesja III
      |___rok 2006
            |___Sesja II
            |___Sesja I
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
|___Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|___Programy lokalne
|___Ochrona Środowiska
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Sesje Rady
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał
Informacje
|___Jednostki organizacyjne
|___Zamówienia publiczne
|___Konkursy
      |___Konkurs -Opracowanie aplikacji mobilnej dla Gminy Dziwnów
|___Zapytania ofertowe
      |___Zapytanie ofertowe - dostawa asortymentu
            |___Zalącznik nr 1 - formularz oferty
|___Informacje - nieruchomości
|___Przetargi na nieruchomości
|___Obwieszczenia i informacje innych organów
      |___Burmistrz Kamienia Pomorskiego
      |___Minister Infrastruktury i Budownictwa
      |___Krajowe Biuro Wyborcze
      |___Starosta Kamieński
      |___Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
      |___Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
      |___Urząd Morski w Szczecinie
      |___Wojewoda Zachodniopomorski
|___Budżet
      |___Budżet 2019
      |___Budżet 2018
      |___Budżet 2017
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2015
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2012
      |___Budżet 2011
      |___Budżet 2010
      |___Budżet 2009
      |___Budżet 2008
      |___Budżet 2007
            |___Dotacje
      |___Budżet 2006
      |___Budżet 2005
      |___Budżet 2004
|___Ogłoszenia, obwieszczenia
      |___Ogłoszenie I konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lanos
|___Oferty Inwestycyjne
|___Organizacje pozarządowe
|___Informacja o zgromadzeniach
      |___Rok 2018
|___Rodo
|___Petycje
      |___Petycje 2018
            |___Elektronizacja zamówień publicznych w urzędzie.
            |___Prośba o wdrożenie w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
|___Działalność lobbingowa
|___Ponowne wykorzystanie informacji publicznych
|___Emisja obligacji
|___Konsultacje społeczne
      |___Konsultacje społeczne - Program Rewitalizacji dla Gminy Dziwnów
|___Pomoc publiczna
|___Kontrole
      |___Kontrola Zarządcza
      |___zewnętrzne
      |___wewnętrzne
            |___rok 2007
|___Nabór na wolne stanowiska
      |___Urząd Miejski
      |___Przedszkole Publiczne
      |___Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
      |___Miejski Ośrodek Sportu i Kultury
      |___Zespół Obsługi Oswiaty i Kultury
      |___Ośrodek Pomocy Społecznej
      |___Zakład Wodociągów i Kanalizacji
      |___Zarząd Portu Morskiego Dziwnów
|___Stan Mienia
|___Załatwianie spraw - druki
      |___Stowarzyszenia
      |___Karta Dużej Rodziny
      |___Referat Gospodarki Nieruchomościami
      |___Planowanie Przestrzenne
      |___Drogownictwo
      |___Dodatki Mieszkaniowe
      |___Ochrona Środowiska
            |___Wycinka drzew i krzewów
      |___Promocja i Turystyka
      |___Formularze dotyczące działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
      |___Organizacja Imprez Masowych
|___Instrukcja obsługi
|___Informacje nieudostępnione
|___Planowanie Przestrzenne
      |___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dziwnów
Wybory
|___Referendum Lokalne
      |___Referendum lokalne 2009
|___Referendum Ogólnokrajowe
      |___Referendum 2015
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego
      |___Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
      |___Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2009
|___Wybory do Sejmu i Senatu
      |___Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 roku
      |___Wybory Parlamentarne 2011
      |___Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007
|___Wybory Prezydenta
      |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku
      |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
|___Wybory Samorządowe
      |___Wybory Samorządowe 2018
      |___Wybory Samorządowe 2014
      |___Wybory Samorządowe 2010
      |___Wybory Samorządowe 2007
      |___Wybory Samorządowe 2006
|___Wybory Sołeckie
      |___Kadencja 2019 - 2024
            |___Sołectwo Dziwnów Górny
            |___Sołectwo Dziwnów Dolny
            |___Sołectwo Dziwna
            |___Sołectwo Dziwnówek
            |___Sołectwo Międzywodzie
            |___Sołectwo Łukęcin
Wybory ławników sądowych
|___Rok 2015
      |___Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019
|___