Modernizacja małej architektury oraz renowacja parku przy ul. Warszawskiej w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-02-16 10:30:29
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2010-02-16 11:55:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 DokumnetacjaPark.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-16 11:32:17 350 razy
2 SIWZ-park_Miedzywodzie.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-16 11:55:36 302 razy
3 ksiazka_przedmiarow_-_usuwanie_karczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-26 10:06:21 126 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-16 11:57:30
2 Odpowiedz_na_pytanie_-_park_Miedzywodzie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-02-24 14:01:57
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-03-12 14:30:19
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-04-07 13:47:23