Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem parku w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Wykonanie_dokumentacji_projektowej_budowlano-wykonawczej_na_budowA__muszli_koncertowej....pdf 2008-06-03 12:23:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-06-03 12:23:45 57 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2008-06-25 15:33:46
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2008-07-08 14:38:21