Budowa zjazdu technicznego na plażę na ulicy Szkolnej w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.07.2016.12.25.53_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-07-19 12:25:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.07.2016.12.25.53_SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-19 12:25:53 91 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-07-21 13:45:00 32 razy
3 25.07.2016.14.40.55_PRZEDMIAR_ROBA_T.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:40:55 17 razy
4 25.07.2016.14.45.36_UzupeA_nienie_STWIORB_-_schody_terenowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:45:36 13 razy
5 25.07.2016.14.56.19_UzupeA_nienie_STWIORB_-_schody_terenowe_-_str._tyt..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-25 14:56:19 9 razy
6 01.08.2016.11.59.36_opinia_geotechniczna_-__MiA_dzywodzie_zjazd_techniczny_na_plaA_A_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-01 11:59:36 6 razy
7 01.08.2016.12.00.22_zjazd_techniczny_w_MiA_dzywodziu_PZT_schody.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-01 12:00:22 6 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 01.08.2016.12.01.36_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-08-01 12:01:36
Wynik postępowania
1 12.08.2016.10.07.25_zaiwadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-08-12 10:07:25
Udzielenie zamówienia
1 24.08.2016.14.16.57_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2016-08-24 14:16:57