Zagospodarowanie centrum Łukęcina oraz dostawa i montaż placu zabaw w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-08-22 12:32:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-22 12:32:08 179 razy
2 projekt_oswietlenie.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-23 14:34:50 36 razy
3 Plac_zabaw_MiA_dzywodzie.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-23 14:38:50 74 razy
4 zagospodarownie_centrum_?uk?cina.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-27 11:40:16 0 razy
5 zagospodarownie_centrum_?uk?cina.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-27 11:41:36 0 razy
6 zagospodarownie_cen._lukecina.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-27 11:56:24 30 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-09-06 14:29:18
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-09-20 09:27:40