herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/362/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.. /dz. 252 - pow. 30 m2/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:12:41
Uchwała Nr XXXIV/363/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /dz.252 - pow. 26 m2/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:12:23
Uchwała Nr XXXIV/362/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.. /dz. 252 - pow. 30 m2/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:11:54
Uchwała Nr XXXIV/361/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. /dz. 838/13/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:11:27
Uchwała Nr XXXIV/360/2017 w sprawie określenia miejsc przystanków komunikacyjnych oraz warunków, zasad i opłat za korzystanie z nich. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:10:13
Uchwała Nr XXXIV/359/2017 w sprawie przekształcenia publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z siedzibą w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 27 w ośmioletnią szkolę podstawową im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z siedzibą w Dziwnowie przy ul. Mickiewicza 27. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:09:45
Uchwała Nr XXXIV/358/2017 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Łukęcin. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:09:15
Uchwała Nr XXXIV/357/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:08:41
Uchwała Nr XXXIV/356/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejna umowę dzierżawy na okres do 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości i majątku gminy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:08:12
Uchwała Nr XXXIV/355/2017 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury z siedzibą w Dziwnowie działającego jako centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:07:45
Uchwała Nr XXXIV/354/2017 w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:07:16
Sesja XXXIV Jarosław Pociask 2017-09-25 15:06:39
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-25 15:01:32
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-25 14:36:24
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-25 14:36:16
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-25 14:35:07
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Pociask 2017-09-25 11:44:56
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-21 14:49:29
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-21 14:49:22
OSR.6220.2.2017.AB Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie ?Osiedla nad morzem? w Międzywodziu Anna Błaszczuk 2017-09-21 10:32:00
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Międzywodzie Jarosław Pociask 2017-09-21 08:34:07
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:49:57
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:49:52
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:48:30
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:47:09
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:46:01
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:45:51
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:45:38
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:45:29
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:45:14
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:45:07
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:44:58
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:44:45
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-20 15:44:35
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Międzywodzie Jarosław Pociask 2017-09-20 15:29:04
Zagospodarowanie parku pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza, J. Kochanowskiego i W. Reymonta w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-09-20 14:17:47
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-368-2017. Jarosław Pociask 2017-09-20 12:01:30
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-369-2017. Jarosław Pociask 2017-09-20 09:17:13
Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-19 16:22:44
Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-19 16:22:35