herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pismo w sprawie Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - port morski w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-10-17 10:57:47
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:13:13
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:12:43
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:12:09
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:11:59
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:11:52
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:11:44
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:11:28
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:11:20
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:11:09
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:11:00
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:10:53
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-06 14:10:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Program Rewitalizacji Gminy Dziwnów na lata 2017-2023. Jarosław Pociask 2017-10-05 14:05:25
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Klaudia Zaręba 2017-10-04 15:30:48
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2017-10-03 14:32:39
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko ds. księgowości podatkowej. Jarosław Pociask 2017-10-03 14:32:28
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2017-10-03 14:30:51
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-03 12:33:12
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-10-02 13:44:58
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-10-02 09:57:29
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Dziwnów na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jarosław Pociask 2017-09-29 12:23:21
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-09-28 16:05:39
Obwieszczenie PP.6733.9.2017 Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-28 10:19:08
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-25 15:55:44
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2017-09-25 15:55:40
Uchwała Nr XXXIV/386/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian granic portu morskiego w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:23:20
Uchwała nr XXXIV/385/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:22:50
Uchwała Nr XXXIV/384/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:22:16
Uchwała Nr XXXIV/383/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy Jarosław Pociask 2017-09-25 15:21:53
Uchwała Nr XXXIV/382/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 207/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:21:27
Uchwała Nr XXXIV/381/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 894/3/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:21:05
Uchwała Nr XXXIV/380/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 431/3 i 499/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:20:44
Uchwała Nr XXXIV/379/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 47/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:20:23
Uchwała Nr XXXIV/378/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. 99/7 - na rzecz właściciela dz. 104 i 99/6/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:20:00
Uchwała Nr XXXIV/377/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. 99/7 - na rzecz właściciela dz. 105/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:19:21
Uchwała Nr XXXIV/376/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. 99/7 - na rzecz właściciela dz. 103/1 99/5/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:19:00
Uchwała Nr XXXIV/375/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. 99/7 - na rzecz właściciela dz. 101 i 99/3/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:18:37
Uchwała Nr XXXIV/374/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. 99/7 - na rzecz właściciela dz. 102 i 99/4/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:18:12
Uchwała Nr XXXIV/373/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek./ dz. Nr 5/7/. Jarosław Pociask 2017-09-25 15:17:48