herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIX/ 427/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-01-31 15:04:47
Uchwała Nr XXXIX/426/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-01-31 15:03:29
Sesja XXXIX Jarosław Pociask 2018-01-31 15:02:42
rok 2018 Jarosław Pociask 2018-01-31 15:01:53
Uchwała nr XXXVIII/411/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." Jarosław Pociask 2018-01-31 15:01:40
Uchwała nr XXXVIII/412/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." Jarosław Pociask 2018-01-31 15:01:17
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-30 15:21:22
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-30 15:20:39
Ogłoszenie - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-01-30 07:51:43
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej, część wschodnia ulicy Osiedle Brzozowe Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-29 12:11:16
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-26 11:42:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Dziwnów w 2018 roku Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-23 12:47:59
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa nr VII/409/2018 z dnia 23.01.2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-23 09:49:29
Informacja o wsparciu dla poszkodowanych w dniach 18-19 stycznia 2018 r. Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-22 14:26:27
Zarządzenie nr VII-405-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-22 08:29:08
Zarządzenie NR VII/404/2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 17.01.2018 r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-17 15:11:08
Zarządzenie NR VII/404/2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 17.01.2018 r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-17 15:10:53
Zarządzenie NR VII/404/2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 17.01.2018 r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-17 15:07:24
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:45:19
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:45:07
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:44:58
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:44:51
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:44:43
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:44:36
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:44:26
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:44:18
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:43:58
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:43:51
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:43:44
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:43:27
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 13:29:50
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 13:29:39
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 12:16:21
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 12:16:11
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Łukasz Ziemba 2018-01-11 08:14:49
Uchwała Nr XXXVI/388/2017 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-01-11 08:13:04
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 12:24:27
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 12:24:17
Obwieszczenie PP.6733.10.2017.MA Jarosław Pociask 2018-01-09 11:59:56
Obwieszczenie PP.6733.11.2017.IB Jarosław Pociask 2018-01-09 11:28:35