herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
USTAWA z dnia 13 maja o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:20
Przepisy dot. CEIDG robocza wersja ujednolicona - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:17
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie skierowany do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym Magdalena Antkowiak 2018-06-07 13:51:13
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2018-06-06 13:25:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". Magdalena Antkowiak 2018-06-06 12:48:19
Ogłoszenie o wynikach konkursu Klaudia Zaręba 2018-06-05 13:43:59
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień 2018 r. Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:42:59
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:42:25
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:42:22
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień 2018 r. - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:41:11
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień 2018 r. - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:23:46
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Dziwnów - czerwiec - wrzesień 2018 r. - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:22:25
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Dziwnów - czerwiec - wrzesień 2018 r. - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:22:17
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-06-04 13:35:11
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-06-04 13:33:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina BIO.6220.3.2018.AS z dn. 25.05.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)" Magdalena Antkowiak 2018-06-04 08:33:01
Sołectwa Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2018-06-01 13:30:35
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-30 14:55:32
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowychna podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:56:31
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowychna podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:55:17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:53:58
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:53:33
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:52:35
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu pn. Opracowanie aplikacji mobilnej dla Gminy Dziwnów? Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-29 15:36:39
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-29 15:34:54
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-29 15:34:53
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-29 15:34:48
Wyjaśnienia treści regulaminu konkursu - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-29 15:34:23
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-29 15:34:18
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-28 15:25:16
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-28 15:24:46
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-28 15:24:06
Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego udzielono pomocy publicznej w roku 2017. Jarosław Pociask 2018-05-28 12:55:16
Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rok 2017. Jarosław Pociask 2018-05-28 12:54:54
Oświadczenie majątkowe - Joanna Piwińska Jarosław Pociask 2018-05-28 10:41:30
Oświadczenie majątkowe - Dorota Galec Jarosław Pociask 2018-05-28 10:40:48
Oświadczenie majątkowe - Wanda Gamrat Jarosław Pociask 2018-05-28 10:40:02
Oświadczenie majątkowe - Rafał Gutowski Jarosław Pociask 2018-05-28 10:39:22
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Mączka Jarosław Pociask 2018-05-28 10:38:29
Oświadczenie majątkowe - Izabela Nosek Jarosław Pociask 2018-05-28 10:37:36