herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXXVII Jarosław Pociask 2017-12-15 15:15:30
projekty XXXVIII Jarosław Pociask 2017-12-15 14:49:00
Sesja XXXVIII Jarosław Pociask 2017-12-15 14:46:08
Dane Jarosław Pociask 2017-12-14 11:48:08
Dane Jarosław Pociask 2017-12-14 11:47:45
Informacja dotycząca podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na rok 2018. Jarosław Pociask 2017-12-13 11:44:29
Zarządzenie nr VII-394-2017 Burmistrza Dziwnowa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2017-12-11 11:03:17
Zarządzenie nr VII-394-2017 Burmistrza Dziwnowa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2017-12-11 11:02:29
Ogłoszenie - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-12-11 09:36:59
projekty XXXVII Jarosław Pociask 2017-12-11 09:34:18
projekty XXXVII Jarosław Pociask 2017-12-11 09:31:00
Sesja XXXVII Jarosław Pociask 2017-12-11 09:30:03
Ogłoszenie - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-12-11 09:27:49
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-12-11 09:26:21
Uchwała NR XXVIII-184-2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Jarosław Pociask 2017-12-08 11:21:14
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-396-2017. Jarosław Pociask 2017-12-07 12:34:03
Zapytanie ofertowe - dostawa asortymentu na rok 2018 Jarosław Pociask 2017-12-07 11:55:34
Uchwała Nr XXXVI/407/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:35:01
Uchwała Nr XXXVI/406/2017 uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:34:33
Uchwała Nr XXXVI/405/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 270 000,00 zł. na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów" w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:34:10
Uchwała Nr XXXVI/405/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 270 000,00 zł. na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów" w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:33:38
Uchwała Nr XXXVI/404/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/133/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:32:59
Uchwała Nr XXXVI/403/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/129/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:32:35
Uchwała Nr XXXVI/402/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XIII/128/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:32:10
Uchwała Nr XXXVI/401/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/124/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:31:44
Uchwała Nr XXXVI/400/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:31:14
Uchwała Nr XXXVI/399/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:30:51
Uchwała Nr XXXVI/398/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk morskich położonych w Gminie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:30:27
Uchwała Nr XXXVI/397/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:30:01
Uchwała Nr XXXVI/396/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów i Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:29:33
Uchwała Nr XXXVI/395/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:29:10
Uchwała Nr XXXVI/394/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:28:41
Uchwała Nr XXXVI/393/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:28:17
Uchwała Nr XXXVI/392/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:27:50
Uchwała Nr XXXVI/391/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:27:23
Uchwała Nr XXXVI/390/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:26:50
Uchwała Nr XXXVI/389/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Jarosław Pociask 2017-12-05 11:26:12
Uchwała Nr XXXVI/388/2017 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:25:29
Sesja XXXVI Jarosław Pociask 2017-12-05 11:24:54
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-390-2017. Jarosław Pociask 2017-11-28 10:33:01