herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVI/394/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:28:41
Uchwała Nr XXXVI/393/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:28:17
Uchwała Nr XXXVI/392/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:27:50
Uchwała Nr XXXVI/391/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:27:23
Uchwała Nr XXXVI/390/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:26:50
Uchwała Nr XXXVI/389/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Jarosław Pociask 2017-12-05 11:26:12
Uchwała Nr XXXVI/388/2017 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:25:29
Sesja XXXVI Jarosław Pociask 2017-12-05 11:24:54
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-390-2017. Jarosław Pociask 2017-11-28 10:33:01
Rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej 10A. Jarosław Pociask 2017-11-28 09:52:19
Składy Komisji Rady Miejskiej w Dziwnowie VII kadencji. Jarosław Pociask 2017-11-27 13:16:29
Rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej 10A. Jarosław Pociask 2017-11-27 09:18:46
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:48:52
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:48:39
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:48:25
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:41:19
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:41:05
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:40:32
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:40:21
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:40:11
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:39:56
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:39:34
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:39:18
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:39:04
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:37:50
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:16:13
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 14:39:56
projektyXXXVI Jarosław Pociask 2017-11-22 11:45:52
Sesja XXXVI Jarosław Pociask 2017-11-22 11:45:04
Projekt Budżetu na rok 2018. Jarosław Pociask 2017-11-22 08:11:35
Budżet 2018 Jarosław Pociask 2017-11-22 08:09:16
Uchwała Nr XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3869 z dnia 27.09.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-11-20 11:43:29
Uchwała Nr XXXIV/360/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia miejsc przystanków komunikacyjnych oraz warunków , zasad i opłat za korzystanie z nich. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4243 z dnia 24.10.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-11-20 11:42:46
Uchwała Nr XXXIV/360/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia miejsc przystanków komunikacyjnych oraz warunków , zasad i opłat za korzystanie z nich. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4243 z dnia 24.10.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-11-20 11:42:23
Ogłoszenie - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-11-20 10:31:56
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Klaudia Zaręba 2017-11-20 09:11:28
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Dziwnów na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:10:34
Zarządzenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018." Jarosław Pociask 2017-11-16 09:09:23
Do Organizacji Pozarządowych, Podmiotów prowadzących działalność Pożytku Publicznego, Stowarzyszeń. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:08:19
Zarządzenie NR VII/342/2017 Burmistrza Dziwnowa z dnia 2017.06.16 w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:06:33