herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 16:10:04
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:45:38
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:41:13
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:39:44
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:39:35
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:39:28
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:39:20
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:39:12
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:39:03
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:38:55
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:38:46
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:38:38
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-18 15:38:28
Zarządzenie NR VII/399/2017.IG Burmistrza Dziwnowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Jarosław Pociask 2017-12-18 09:38:10
Uchwała Nr XXXVII/409/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-15 15:20:23
Uchwała Nr XXXVII/408/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r. Jarosław Pociask 2017-12-15 15:18:45
Uchwała Nr XXXVII/408/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. - dokument usunięty Jarosław Pociask 2017-12-15 15:17:49
Uchwała Nr XXXVII/408/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. - dokument usunięty Jarosław Pociask 2017-12-15 15:17:43
Sesja XXXVII Jarosław Pociask 2017-12-15 15:15:30
projekty XXXVIII Jarosław Pociask 2017-12-15 14:49:00
Sesja XXXVIII Jarosław Pociask 2017-12-15 14:46:08
Dane Jarosław Pociask 2017-12-14 11:48:08
Dane Jarosław Pociask 2017-12-14 11:47:45
Informacja dotycząca podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na rok 2018. Jarosław Pociask 2017-12-13 11:44:29
Zarządzenie nr VII-394-2017 Burmistrza Dziwnowa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2017-12-11 11:03:17
Zarządzenie nr VII-394-2017 Burmistrza Dziwnowa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2017-12-11 11:02:29
Ogłoszenie - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-12-11 09:36:59
projekty XXXVII Jarosław Pociask 2017-12-11 09:34:18
projekty XXXVII Jarosław Pociask 2017-12-11 09:31:00
Sesja XXXVII Jarosław Pociask 2017-12-11 09:30:03
Ogłoszenie - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-12-11 09:27:49
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-12-11 09:26:21
Uchwała NR XXVIII-184-2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Jarosław Pociask 2017-12-08 11:21:14
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-396-2017. Jarosław Pociask 2017-12-07 12:34:03
Zapytanie ofertowe - dostawa asortymentu na rok 2018 Jarosław Pociask 2017-12-07 11:55:34
Uchwała Nr XXXVI/407/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:35:01
Uchwała Nr XXXVI/406/2017 uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:34:33
Uchwała Nr XXXVI/405/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 270 000,00 zł. na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów" w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:34:10
Uchwała Nr XXXVI/405/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 270 000,00 zł. na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów" w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:33:38
Uchwała Nr XXXVI/404/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/133/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-12-05 11:32:59