herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:43:58
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:43:51
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:43:44
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 14:43:27
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 13:29:50
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 13:29:39
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 12:16:21
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-15 12:16:11
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Łukasz Ziemba 2018-01-11 08:14:49
Uchwała Nr XXXVI/388/2017 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-01-11 08:13:04
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 12:24:27
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 12:24:17
Obwieszczenie PP.6733.10.2017.MA Jarosław Pociask 2018-01-09 11:59:56
Obwieszczenie PP.6733.11.2017.IB Jarosław Pociask 2018-01-09 11:28:35
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 11:23:22
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 11:23:03
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:27:59
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:23:20
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:23:12
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:23:04
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:56
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:48
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:40
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:26
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:11
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:03
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:21:46
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:21:35
Obwieszczenie PP.6733.12.2017.MA Jarosław Pociask 2018-01-05 13:05:23
Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:33:39
Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:33:27
Uchwała nr XXXVIII/421/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2018. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:32:55
Uchwała Nr CCCLXII-625-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:27:19
Uchwała Nr CCCLXII-624-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2018 rok. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:25:06
Uchwała Nr CCCLXII-623-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2018 rok. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:24:34
Obwieszczenie - DLI.2.6621.41.2017.PJM.12 Jarosław Pociask 2018-01-04 11:02:15
Minister Infrastruktury i Budownictwa Jarosław Pociask 2018-01-04 11:00:06
Uchwała nr XXXVIII/425/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:38:43
Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:38:17
Uchwała nr XXXVIII/423/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:37:50