herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014 Jarosław Pociask 2018-02-20 12:45:27
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2009 Jarosław Pociask 2018-02-20 12:44:25
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 roku Jarosław Pociask 2018-02-20 12:42:56
Wybory Parlamentarne 2011 Jarosław Pociask 2018-02-20 12:41:36
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007 Jarosław Pociask 2018-02-20 12:40:20
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-02-20 12:34:18
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-02-20 12:34:17
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku Jarosław Pociask 2018-02-20 12:34:14
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-02-20 12:34:14
Uchwała nr XXXIX/429/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.889 z dnia 21.02.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:32:35
Uchwała nr XXXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.683 z dnia 02.02.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:31:31
Uchwała nr XXXVIII/423/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.176 z dnia 04.01.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:30:18
Uchwała nr XXXVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2018. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.175 z dnia 04.01.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:29:47
Uchwała nr XXXVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.565 z dnia 25.01.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:29:09
Uchwała nr XXXVIII/417/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.564 z dnia 25.01.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:28:30
Uchwała Nr XXXVII/408/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 grudnia 2017 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5408 z dnia 19.12.2017 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:27:50
Uchwała Nr XXXVI/406/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5096 z dnia 06.12.2017 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:27:05
Uchwała Nr XXXVI/404/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/133/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5095 z dnia 06.12.2017 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:26:13
Uchwała Nr XXXVI/403/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/129/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5094 z dnia 06.12.2017 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:25:41
Uchwała Nr XXXVI/402/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XIII/128/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5349 z dnia 15.12.2017 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:25:01
Uchwała Nr XXXVI/401/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/124/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5277 z dnia 14.12.2017 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:24:16
Uchwała Nr XXXVI/398/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk morskich położonych w Gminie Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5276 z dnia 14.12.2017 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:22:55
Uchwała Nr XXXVI/388/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.297 z dnia 09.01.2018 r.). Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. P-1.4131.468.2017.AB - stwierdzono nieważność § 10 ust. 3 oraz §13 Załącznika Nr 1 do Uchwały Jarosław Pociask 2018-02-19 08:21:58
Uchwała Nr XXXV/387/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4705 z dnia 21.11.2017 r.). Jarosław Pociask 2018-02-19 08:19:18
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz spraw komunalnych w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 14:05:53
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 14:05:34
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 14:05:18
Kwestionariusz osobowy. doc - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 14:04:55
Kwestionariusz osobowy. doc - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 14:04:50
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz spraw komunalnych w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 08:49:15
Ogłoszenie Burmistrza Dziwnowa z dnia 15 lutego 2018 roku o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-15 13:55:00
Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:58:25
Sesja XLI Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:56:17
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:56:01
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:55:58
Ogłoszenie - XLI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:54:54
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:03:20
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 08:57:13
Zarządzenie nr VII-415-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 08:13:58
Ogłoszenie G.63.2.2018.EG - Możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk. Jarosław Pociask 2018-02-08 10:05:47