herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLI/431/2018 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-02-27 11:57:05
Uchwała Nr XLI/430/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż? jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. Jarosław Pociask 2018-02-27 11:56:38
Sesja XLI Jarosław Pociask 2018-02-27 11:55:27
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Rozbudowa Mariny w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-27 11:49:44
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 22 lutego 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-02-27 10:22:05
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzienia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-02-27 10:19:08
Kadencja 2018 - 2023 Jarosław Pociask 2018-02-27 10:00:45
Ogłoszenie - termin i godziny przyjęć Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jarosław Pociask 2018-02-27 10:00:18
Komisje Rady Miejskiej Jarosław Pociask 2018-02-27 10:00:03
Skład Rady Miejskiej Jarosław Pociask 2018-02-27 09:59:52
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Pociask 2018-02-27 09:59:03
Kadencja 2014 - 2018 Jarosław Pociask 2018-02-27 09:58:28
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Jarosław Pociask 2018-02-27 08:44:46
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Klaudia Zaręba 2018-02-26 13:36:56
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Klaudia Zaręba 2018-02-26 13:36:25
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:44:30
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:44:20
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:34:45
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:34:16
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:33:53
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:33:32
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:32:56
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:26:28
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:26:19
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:24:49
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:11:52
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:11:27
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 10:06:33
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-02-26 09:00:14
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2018-02-22 13:22:59
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2018-02-21 08:22:27
Uchwała Nr XL/429/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-02-20 13:38:48
Uchwała Nr XL/428/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032. Jarosław Pociask 2018-02-20 13:37:26
Sesja XL Jarosław Pociask 2018-02-20 13:33:35
Składy Komisji Rady Miejskiej w Dziwnowie VII kadencji. Jarosław Pociask 2018-02-20 13:30:16
Komisje Rady Miejskiej Jarosław Pociask 2018-02-20 13:29:46
Skład Rady Miejskiej Jarosław Pociask 2018-02-20 13:29:08
Referendum lokalne 2009 Jarosław Pociask 2018-02-20 12:51:21
Wybory Samorządowe 2014 Jarosław Pociask 2018-02-20 12:50:28
Wybory Samorządowe 2010 Jarosław Pociask 2018-02-20 12:49:33