herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:24
Dyrektor MOSiK Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:15
Dyrektor Biblioteki Publicznej Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:07
Uchwała Nr CVI-203-2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dziwnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia. Jarosław Pociask 2018-06-11 10:45:06
Uchwała Nr CVI-203-2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dziwnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia. Jarosław Pociask 2018-06-11 10:43:28
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-06-08 16:13:37
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - organizacja przyjęć Jarosław Pociask 2018-06-08 12:38:15
Druk wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Jarosław Pociask 2018-06-08 12:37:13
Druk wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych Jarosław Pociask 2018-06-08 12:36:44
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Jarosław Pociask 2018-06-08 12:36:00
Druk oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu Jarosław Pociask 2018-06-08 12:34:45
CEIDG-WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:34:02
Informacja dla przedsiębiorcy cz. 2 - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:39
Informacja dla przedsiębiorcy cz. 1 - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:37
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:31
USTAWA z dnia 13 maja o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:20
Przepisy dot. CEIDG robocza wersja ujednolicona - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:17
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie skierowany do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym Magdalena Antkowiak 2018-06-07 13:51:13
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2018-06-06 13:25:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". Magdalena Antkowiak 2018-06-06 12:48:19
Ogłoszenie o wynikach konkursu Klaudia Zaręba 2018-06-05 13:43:59
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień 2018 r. Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:42:59
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:42:25
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:42:22
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień 2018 r. - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:41:11
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - wrzesień 2018 r. - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:23:46
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Dziwnów - czerwiec - wrzesień 2018 r. - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:22:25
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Dziwnów - czerwiec - wrzesień 2018 r. - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-06-05 08:22:17
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-06-04 13:35:11
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-06-04 13:33:57
Obwieszczenie Burmistrza Wolina BIO.6220.3.2018.AS z dn. 25.05.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)" Magdalena Antkowiak 2018-06-04 08:33:01
Sołectwa Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2018-06-01 13:30:35
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-30 14:55:32
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowychna podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:56:31
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowychna podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:55:17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:53:58
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:53:33
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Pociask 2018-05-30 09:52:35
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu pn. Opracowanie aplikacji mobilnej dla Gminy Dziwnów? Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-29 15:36:39
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-29 15:34:54