herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XLIV Jarosław Pociask 2018-05-28 09:47:41
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 21:20:22
projektyXLV Jarosław Pociask 2018-05-25 14:09:48
Sesja XLV Jarosław Pociask 2018-05-25 14:08:44
Sesja XLV Jarosław Pociask 2018-05-25 14:08:27
Ogłoszenie - XLV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-05-25 14:07:26
Informacje ogólne - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w UM. Jarosław Pociask 2018-05-25 09:48:57
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:45
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:31
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:23
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:14
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:04
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:21:51
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:21:38
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:06:11
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 08:53:52
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 08:21:05
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 08:20:35
Obwieszczenie PP.6733.3.2018.MA Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-24 12:28:07
Obwieszczenie PP.6733.1.2018.MA Anna Korwin-Szymanowska 2018-05-24 12:27:39
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Wrzosowo. Jarosław Pociask 2018-05-21 08:49:31
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dziwnów na lata 2013 - 2028. Jarosław Pociask 2018-05-18 08:22:37
Zarządzenie Nr VII.450.2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Promyk Słońca" w Dziwnowie przy ulicy Sienkiewicza 27. Jarosław Pociask 2018-05-15 13:21:45
Zarządzenie Nr VII.450.2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Promyk Słońca" w Dziwnowie przy ulicy Sienkiewicza 27. Jarosław Pociask 2018-05-15 11:13:45
Przedszkole Publiczne Jarosław Pociask 2018-05-15 11:10:56
Zarządzenie nr VII-449-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-05-14 14:33:17
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jarosław Pociask 2018-05-14 12:07:05
Ogłoszenie w sprawie zmian godzin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Jarosław Pociask 2018-05-09 13:06:12
Uchwała nr XLIII/471/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2273 z dnia 07.05.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-05-08 15:24:30
Uchwała Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości poboru oraz wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie gminy Dziwnów prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1627 z dnia 11.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-05-08 15:14:06
Uchwała Nr XLII/466/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1626 z dnia 11.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-05-08 15:13:44
Uchwała Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2231 z dnia 07.05.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-05-08 15:13:23
Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. .- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2230 z dnia 07.05.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-05-08 15:13:04
Uchwała Nr XLII/463/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Dziwnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. .- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2229 z dnia 07.05.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-05-08 15:12:41
Uchwała Nr XLII/455/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dziwnów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym - ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2228 z dnia 07.08.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-05-08 15:11:16
Projekty - Sesja XLIV Jarosław Pociask 2018-05-08 13:01:10
Sesja XLIV Jarosław Pociask 2018-05-08 13:00:18
Ogłoszenie - XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-05-08 12:59:49
Zarządzenie nr VII-447-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-05-02 10:31:14
Obwieszczenie - PP.6733.12.2017.MA Jarosław Pociask 2018-04-30 13:35:53