herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr VII-441-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-04-13 14:07:54
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski. Jarosław Pociask 2018-04-13 07:59:09
Burmistrz Dziwnowa zaprasza do składania ofert na zakup majątku ruchomego: używanych samochodów osobowych. Jarosław Pociask 2018-04-11 11:17:39
Informacja o organizowanym zgromadzeniu 14 kwietnia 2018 r. Jarosław Pociask 2018-04-11 10:55:25
Rok 2018 Jarosław Pociask 2018-04-11 08:23:15
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o decyzji z dn. 05 kwietnia 2018 r. dla A&M Sp. Jawna Agnieszka i Maciej Kaczorowscy Magdalena Antkowiak 2018-04-10 13:54:25
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-09 14:24:43
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-09 14:23:20
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-09 14:23:00
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-09 14:22:58
Komunikat o treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Jarosław Pociask 2018-04-09 10:16:48
Zarządzenie nr VII-436-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-04-09 09:41:36
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy. Jarosław Pociask 2018-04-06 14:58:07
Informacja o realizacji planu współpracy Gminy Dziwnów w 2017 roku ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jarosław Pociask 2018-04-05 14:47:29
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-04 15:23:52
Uchwała Nr XLII/469/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości poboru oraz wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie gminy Dziwnów prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:08:07
Uchwała Nr XLII/468/2018 w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury z siedzibą w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:07:41
Uchwała Nr XLII/467/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Dziwnów udziału w prawie użytkowania wieczystego. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:07:16
Uchwała Nr XLII/466/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:06:44
Uchwała Nr XLII/465/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:06:19
Uchwała Nr XLII/464/2018 w sprawie podziału gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:05:47
Uchwała Nr XLII/463/2018 w sprawie podziału gminy Dziwnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:05:23
Uchwała Nr XLII/462/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 r. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:04:59
Uchwała Nr XLII/461/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:04:33
Uchwała Nr XLII/460/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:04:11
Uchwała Nr XLII/459/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:03:45
Uchwała Nr XLII/458/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:03:18
Uchwała Nr XLII/457/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:02:50
Uchwała Nr XLII/456/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:02:22
Uchwała Nr XLII/455/2018 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dziwnów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:01:55
Uchwała Nr XLII/454/2018 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dziwnowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dziwnowie , Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dziwnowie oraz ze świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dziwnów stanowiących mienie komunalne. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:01:28
Uchwała Nr XLII/453/2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:00:51
Uchwała Nr XLII/452/2018 w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian Statutu Gminy Dziwnów oraz statutów sołectw w Gminie Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:00:26
Uchwała Nr XLII/451/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:00:03
Uchwała Nr XLII/450/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jarosław Pociask 2018-04-04 14:59:38
Uchwała Nr XLII/449/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-04-04 14:59:06
Sesja XLII Jarosław Pociask 2018-04-04 14:58:23
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Łukęcin 1. Jarosław Pociask 2018-04-04 08:00:00
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-04-04 07:58:59
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-03-30 11:20:08