herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLII/461/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:04:33
Uchwała Nr XLII/460/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:04:11
Uchwała Nr XLII/459/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:03:45
Uchwała Nr XLII/458/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:03:18
Uchwała Nr XLII/457/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:02:50
Uchwała Nr XLII/456/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:02:22
Uchwała Nr XLII/455/2018 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dziwnów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:01:55
Uchwała Nr XLII/454/2018 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dziwnowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dziwnowie , Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dziwnowie oraz ze świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dziwnów stanowiących mienie komunalne. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:01:28
Uchwała Nr XLII/453/2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:00:51
Uchwała Nr XLII/452/2018 w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian Statutu Gminy Dziwnów oraz statutów sołectw w Gminie Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:00:26
Uchwała Nr XLII/451/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:00:03
Uchwała Nr XLII/450/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jarosław Pociask 2018-04-04 14:59:38
Uchwała Nr XLII/449/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-04-04 14:59:06
Sesja XLII Jarosław Pociask 2018-04-04 14:58:23
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Łukęcin 1. Jarosław Pociask 2018-04-04 08:00:00
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-04-04 07:58:59
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-03-30 11:20:08
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-30 11:13:59
OSR.622.5.2016.AB Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 870 w Dziwnowie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie I etap Anna Błaszczuk 2018-03-30 09:09:30
Wyjaśnienia treści regulaminu konkursu - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-28 16:17:39
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-27 13:18:56
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-27 10:37:26
Załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-27 09:35:53
Ogłoszenie - Wywóz odpadów wielkogabarytowych Łukęcin 2018 Joanna Ciszczyk 2018-03-27 08:42:01
Ogłoszenie - Wywóz odpadów wielkogabarytowych Dziwnówek 2018 Joanna Ciszczyk 2018-03-27 08:41:20
Ogłoszenie - Wywóz odpadów wielkogabarytowych Międzywodzie 2018 Joanna Ciszczyk 2018-03-27 08:40:47
Ogłoszenie - Wywóz odpadów wielkogabarytowych Dziwnów 2018 Joanna Ciszczyk 2018-03-27 08:39:41
OGŁOSZENIE - Wywóz odpadów wielkogabarytowych 2018 - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-03-27 08:38:00
OGŁOSZENIE - Wywóz odpadów wielkogabarytowych 2018 - dokument usunięty Joanna Ciszczyk 2018-03-27 08:34:53
Zawiadomienie o zaplanowanej na dzień 27 marca 2018 roku, przerwie w dostawie wody w miejscowości Łukęcin. Jarosław Pociask 2018-03-26 13:15:19
Załącznik nr 7 - karta identyfikacyjna Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:24:48
Załącznik nr 6 - lista funkcjonalności Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:24:02
Załącznik nr 5 - wykaz osób Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:23:20
Załącznik nr 2b - pełnomocnictwo Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:22:54
Załącznik nr 4 - wykaz usług Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:22:41
Załącznik nr 3 - projekt umowy Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:21:41
Załącznik nr 2b - pełnomocnictwo Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:20:17
Załącznik nr 2b - pełnomocnictwo Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:20:05
Załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:19:37
Załącznik nr 2a - pełnomocnictwo Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-23 13:19:28