herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie Majątkowe - Bożena Folga Jarosław Pociask 2018-06-11 11:19:49
Oświadczenie Majątkowe - Grażyna Madońska Jarosław Pociask 2018-06-11 11:17:53
Oświadczenie Majątkowe - Iwona Szulc Jarosław Pociask 2018-06-11 11:17:08
Oświadczenie Majątkowe - Łukasz Dzioch Jarosław Pociask 2018-06-11 11:15:11
Oświadczenie Majątkowe - Monika Bielecka-Suda Jarosław Pociask 2018-06-11 11:14:28
Oświadczenie Majątkowe - Agata Tarasiuk Jarosław Pociask 2018-06-11 11:13:43
Oświadczenie Majątkowe - Renata Klimowicz Jarosław Pociask 2018-06-11 11:12:31
Oświadczenie Majątkowe - Monika Hołdyńska Jarosław Pociask 2018-06-11 11:12:00
Oświadczenie Majątkowe - Jacek Klimecki Jarosław Pociask 2018-06-11 11:11:21
Oświadczenie Majątkowe - Sebastian Mamzer Jarosław Pociask 2018-06-11 11:11:02
Oświadczenie Majątkowe - Jacek Klimecki Jarosław Pociask 2018-06-11 11:10:27
Oświadczenie Majątkowe - Maciej Atras Jarosław Pociask 2018-06-11 11:09:53
Oświadczenie Majątkowe - Alina Cygal-Sobhi Jarosław Pociask 2018-06-11 11:08:57
Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów Jarosław Pociask 2018-06-11 11:07:25
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Pociask 2018-06-11 11:07:15
Dyrektor Gimnazjum Publicznego - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-11 11:07:05
Dyrektor Przedszkola Publicznego Jarosław Pociask 2018-06-11 11:07:00
Dyrektor Szkoły Podstawowej Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:49
Dyrektor Gimnazjum Publicznego - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:41
Dyrektor ZWiK Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:32
Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:24
Dyrektor MOSiK Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:15
Dyrektor Biblioteki Publicznej Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:07
Uchwała Nr CVI-203-2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dziwnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia. Jarosław Pociask 2018-06-11 10:45:06
Uchwała Nr CVI-203-2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dziwnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia. Jarosław Pociask 2018-06-11 10:43:28
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2018-06-08 16:13:37
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - organizacja przyjęć Jarosław Pociask 2018-06-08 12:38:15
Druk wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Jarosław Pociask 2018-06-08 12:37:13
Druk wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych Jarosław Pociask 2018-06-08 12:36:44
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Jarosław Pociask 2018-06-08 12:36:00
Druk oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu Jarosław Pociask 2018-06-08 12:34:45
CEIDG-WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:34:02
Informacja dla przedsiębiorcy cz. 2 - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:39
Informacja dla przedsiębiorcy cz. 1 - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:37
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:31
USTAWA z dnia 13 maja o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:20
Przepisy dot. CEIDG robocza wersja ujednolicona - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-08 12:33:17
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie skierowany do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym Magdalena Antkowiak 2018-06-07 13:51:13
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2018-06-06 13:25:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". Magdalena Antkowiak 2018-06-06 12:48:19