herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15.03.202017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3135 z dnia 14.07.2017 r.).