herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu na terenie gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 14 z 30.04.2009, poz. 572; z 2011 Nr 41, poz. 731) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1891 z dnia 04.05.2017 r.).