herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1580 z dnia12.04.2017 r.).