herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXIV-119-2008 w sprawie REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom daodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób oblicznia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ztrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dziwnów.