herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym Nr1_2006

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów Nr 1/2006

Urząd Miejski w Dziwnowie
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
Burmistrz Dziwnowa
poszukuje kandydatów na stanowisko

podinspektora/referent - w zakresie płac oraz księgowości budżetowej

Liczba lub wymiar etatu – 1

Główne obowiązki:

 • naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego, opieki społecznej, straży pożarnej, straży miejskiej, Rady, Miejskiej /diety/.
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu Miejskiego, opieki społecznej, straży pożarnej, straży miejskiej, /ZUS/, przy pomocy programu Płatnik,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Urzędu Miejskiego, opieki społecznej, straży pożarnej, straży miejskiej, radnych Rady Miejskiej,
 • naliczanie i rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji opłat i windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego,
 • prowadzenie ewidencji oraz wymiaru podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • obsługa kasy fiskalnej dla gminy i urzędu,
 • wystawianie faktur VAT,
 • prowdzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych,
 • rozliczanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykształcenie:

preferowane wyższe – ekonomiczne lub prawnicze

Wymagania konieczne:

 • co najmniej 2 letni staż na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy Ms Office, OpenOffice, Internet) i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość ustawy Kodeks Pracy,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wymagania pożądane:

 • zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów:

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów.

Dokumenty należy składać w terminie do: 17.03.2006 r. do godz. 14:00

pod adres:

Urząd Miejski
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. /091/ 38 13 001
z dopiskiem „Oferta pracy Nr 1/2006”

Inne informacje:

Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów oraz przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej (może być przeprowadzony test pisemny). Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata.

Burmistrz Dziwnowa

mgr Zbigniew Zwolan

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-03-2006 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 22-03-2017 14:34