herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XII-64-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-07-18 09:41
Uchwała nr XII-63-2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa 2007-07-18 09:41
Uchwała nr XII-62-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Międzywodziu 2007-07-18 09:40
Uchwała nr XII-61-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Międzywodziu 2007-07-18 09:38
Uchwała nr XII-60-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Międzywodziu 2007-07-18 09:37
Uchwała nr XII-59-2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 2007-07-18 09:35
Uchwała nr XII-58-2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2007-07-18 09:31
Uchwała nr XII-57-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2007-07-18 09:30
Uchwała nr XII-56-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2007-07-18 09:28
Uchwała nr XII-55-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Dziwnowie 2007-07-18 09:26
Uchwała nr XII-54-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Dziwnowie 2007-07-18 09:25
Uchwała nr XII-53-2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 2007-07-18 09:23
Uchwała nr XII-52-2007 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do bezpłatnego używania na rzecz Sołectwa Międzywodzie 2007-07-18 09:21
Uchwała nr XII-51-2007 w sprawie uchwalenia Gminnego programu ochrony środowiska 2007-07-18 09:08
Uchwała nr XII-50-2007 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziwnów 2007-07-18 09:05
Uchwała nr XII-49-2007 w sprawie używania nazw miejscowości gminy Dziwnów 2007-07-18 09:04
Uchwała nr XII-48-2007 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Dziwnowie 2007-07-18 09:03
Uchwała nr XII-47-2007 w sprawie REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 2007-07-18 09:02
Uchwała nr XII-46-2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2007-07-18 09:00
Uchwała nr XII-45-2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-07-18 08:59
Uchwała nr XII-44-2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI 2007-07-18 08:58