herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów

 

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów

 

 

 

Urząd Miejski w Dziwnowie

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów

 

Burmistrz Dziwnowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

KIEROWNIKA Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie

 

Liczba lub wymiar etatu - 1

 

Główne obowiązki:

 

 • Kierowanie i zarządzanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Wymagania konieczne - zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych oraz ustawą o pomocy społecznej:

 

 • obywatelstwo polskie,

 • co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

 • co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych, służbie cywilnej, urzędach państwowych lub innych o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych,

 • wykształcenie wyższe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika OPS,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

Wymagania pożądane:

 

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych

 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,

 • odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność i kreatywność.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (osoba wyłoniona w konkursie będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie),

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Kierownika OPS,

 • życiorys i list motywacyjny,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 10.05.2007 r. do godz. 12:00

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5

Urząd Miejski

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów

tel. /091/ 38 13 001

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Kierownika OPS”

 

Inne informacje:

 

Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów oraz przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów.

 

 

 

Pełniący funkcję Burmistrza

Jarosław Siomka

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 25-04-2007 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Dziwnowa 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 22-03-2017 14:37