herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

ogłoszenie Remont komunalnego budynku gospodarczego przy ulicy

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn, zm. )


Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

Adres : ul. Mickiewicza 19

72-420 Dziwnów

tel/fax (0-91) 38-13-088


Przedmiot zamówienia: Remont komunalnego budynku gospodarczego przy ulicy

Kaprala Koniecznego 2 w Dziwnowie

1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

Kryterium wyboru oferty : 100% cena

Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni

Termin realizacji zamówienia : 20 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania placu budowy

 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 29.06. 2006r do godziny 13 ºº w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14 /sekretariat / w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „ Przetarg- remont budynku gospodarczego” osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06. 2006 r. o godz. 13³º w siedzibie Zamawiającego - gabinet Dyrektora.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie kompletnej oferty zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji oraz kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego pokój nr 14.

Informacje:

Wszelkie informacje oraz zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 0-91 3813088 lub 3814063 .

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest – p. Irena Baka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 16-06-2006 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2006 11:58