herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr VII-37-2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa za rok 2006.


Uchwała Nr VII / 37 / 2007

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 16 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 - Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje :

§ 1. Na podstawie pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2006 i jej wniosku do Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa, zaopiniowanemu pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie Rada Miejska po dokonaniu oceny „ Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2006 r.„

udziela absolutorium Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 18-04-2007 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska w Dziwnowie 16-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2007 14:46