herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XX/186/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/16/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 roku. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2766 z dnia 08.07.2016 r.).