herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr V-29-2007 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Barbary Haraś z funkcji delegata Gminy Dziwnów do Powiatowej Rady Zatrudnienia


Uchwała Nr V/29/2007/

Rady Miejskiej w Dziwnowie

Z dnia 13 marca 2007r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Barbary Haraś z funkcji delegata Gminy Dziwnów do Powiatowej Rady Zatrudnienia

Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr. 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588) Rada Miejska w Dziwnowie

postanawia, co następuje :

§ 1. Przyjąć rezygnację radnej Barbary Haraś z funkcji delegata Gminy Dziwnów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kamieniu Pomorskim.

§ 2. Wystąpić z wnioskiem do Starosty Kamieńskiego o odwołanie radnej Barbary Haraś ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Uzasadnienie

Od 1.05.2004 r. zmieniła się ustawa o promocji zatrudnienia o i instytucjach rynku pracy. Obecnie organem powołującym do Powiatowej Rady zatrudnienia jest Starosta powiatowy , nie zaś rada miejska . Z uwagi na to, że we wcześniejszym stanie prawnym do Powiatowej rady Zatrudnienia powoływała delegatów Rada Miejska , jest ona dziś zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem do Starosty kamieńskiego o odwołanie radnej Barbary Haraś na skutek jej rezygnacji.

Organem powołującym nowego delegata według nowego stanu prawnego będzie już Burmistrz jako reprezentant gminy - jednostki samorządu terytorialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 26-03-2007 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2007 14:30