herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr V-28-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Międzywodziu


Uchwała Nr V/28/2007

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Międzywodziu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 roku Nr 130, poz.1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 roku Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki nr 755/5

położonej w Międzywodziu w sposób wskazany na załączniku nr 1 do niniejszej

uchwały.

2. Sprzedaż ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości

przyległej.

3. Sprzedaż nastąpi na rzecz właściciela działki nr 827/31.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 26-03-2007 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2007 14:28