herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr V-26-2007 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie


U C H W A Ł A Nr V / 26/ 2007

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie

na 2007 r.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i § 44 ust. 2 Statutu Gminy Dziwnów - Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy następujących Komisji Rady Miejskiej w Dziwnowie:

  1. Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa /załącznik Nr 1/

  2. Komisja Budżetu i Planowania / załącznik Nr 2/

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu /załącznik Nr 3/

  1. Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych /załącznik Nr 4/

  2. Komisja Rewizyjna / załącznik Nr 5/

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 26-03-2007 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2007 14:26