herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1659 z dnia 21.04.2016 r.).